Osiguranje kojih dodatnih rizika mogu priključiti osnovnom životnom osiguranju?

U skladu sa potrebama, osnovnom Mješovitom životnom osiguranju možete priključiti osiguranje dodatnih rizika, kojim se povećava osiguravajuća zaštita vas i vaših bližnjih. Mješovitom životnom osiguranju sa plaćanjem premije u ratama možete priključiti:

  • dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja/nezgode,
  • dodatno osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja/nezgode,
  • dodatno osiguranje težih bolesti i povreda,
  • dodatno zdravstveno osiguranje na putovanju u instranstvo sa asistencijom.