Dajte prednost vašem zdravlju
Vanbolničko liječenje
Troškovi ne smiju biti prepreka da si priuštite vrhunsku medicinsku brigu, kakvu zaslužujete.
Sa nama je put do zdravlja lakši
Hirurške intervencije i teže bolesti
Izaberite pravi način za brigu o vašem zdravlju – donesite odluku o njegovoj zaštiti.
Ne odlažite rehabilitaciju nakon saobraćajne nezgode
Osiguranje liječenja nakon ozljeda u saobraćajnoj nezgodi
Ovim osiguranjem su pokriveni svi putnici u vozilu u slučaju kada im je nakon ozljeda u saobraćajnoj nezgodi potrebno liječenje u zdravstvenoj ustanovi.

Zdravstvena osiguranja

Brzo do pregleda, dijagnoze i liječenja


Ništa nije važnije od vašeg zdravlja. Budite odgovorni prema sebi i svojima, izaberite pravi način za brigu o vašem zdravlju – donesite odluku o njegovoj zaštiti, ugovorite policu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Troškovi ne smiju biti prepreka da si priuštite vrhunsku medicinsku brigu, kakvu zaslužujete. Dajte prednost vašem zdravlju.

Zašto ugovoriti zdravstveno osiguranje kod Triglav Osiguranja:

  • Veliko zadovoljstvo osiguranika
  • Lični tretman preko Zdravstvene tačke
  • Sa našom policom osiguranja ostvarujete medicinske usluge po cijenama povoljnijim i do 25% u odnosu na redovne cijene usluga.

Zdravstvena tačka

Informacije i pomoć pri korištenju osiguranja
Više

Online zakazivanje zdravstvenih pregleda


 

Kako želite da budete informisani o terminu?Ukoliko podaci iz prijave ne budu dovoljni za procjenu situacije iz Kontakt centra Vas mogu kontaktirati za dodatne informacije.