Osiguranje djece i omladine od posljedica nesreće

Ugovaranjem osiguranja od posljedica nesreće kod Triglav Osiguranja d.d. nesreće doduše ne možemo spriječiti, ali možemo ublažiti njihove finansijske posljedice.

OSIGURANE OPASNOSTI

Zaključivanje osiguranja od posljedica nesreće garantuje isplatu osiguravajućeg iznosa u slučaju:
 

Trajna invalidnost

Osiguraniku (učeniku/studentu) koji je postao invalid zbog nesreće, isplaćuje se odgovarajući dio osigurane sume u skladu sa stepenom invalidnosti prema “Tabeli invalidnosti”, koja je sastavni dio uvjeta osiguranja. Ukoliko ukupan procenat invalidnosti iznosi više od 50%, tada se na svaki dio postotka invalidnosti koji iznosi više od 50% priznaje dvostruki iznos naknade.
 

Troškovi liječenja i rehabilitacije

Sve troškove koje osiguranik lično ili zainteresovano lice plaća za učenika/studenta dok se liječi od posljedica nesretnog slučaja - nezgode Triglav Osiguranje d.d. će refundirati do ugovorene visine po priloženim računima.
 

Gubitak života usljed nesreće

U slučaju gubitka života usljed nesreće, Osiguravajuće društvo će isplatiti ugovorenu osiguranu sumu korisnicima osiguranja u skladu sa Posebnim uvjetima osiguranja učenika srednjih škola i studenata od posljedica nesretnog slučaja.

 

Učenici / studenti su osigurani od dana početka školske godine, uključujući ljetne i zimske odmore. Triglav Osiguranje d.d. garantuje isplatu osiguravajućeg iznosa, bez obzira gdje se nesreća dogodila: školi/fakultetu, u slobodnom vremenu, kod kuće ili u inostranstvu.