Osiguranje članova porodice/obitelji od posljedica nezgode

Osiguranje članova porodice/obitelji od posljedica nezgode namijenjeno je osiguranju njenih članova od rođenja do napunjene 75. godine.

 

Ugovarač ovog oblika osiguranja je član domaćinstva. Pod pojmom domaćinstvo se podrazumijeva svaka porodica/obitelj ili druga grupa ljudi čiji članovi stanuju zajedno i zajednički koriste svoje dohotke. Član domaćinstva, koji trenutno boravi na drugom mjestu stanovanja (npr. djeca i mladi koji se školuju) takođe se mogu osigurati kao članovi domaćinstva. Domaćinstvo čine najmanje dvije osobe.
 

Osobe je moguće osigurati u slučaju sljedećih opasnosti:

  • Smrti osiguranika usljed nesretnog slučaja;
  • Trajne invalidnosti - trajni gubitak opće radne sposobnosti – potpuni ili djelimični;
  • Dnevne naknade - prolazna nesposobnost za rad usljed nesretnog slučaja;
  • Troškova liječenja - narušenje zdravlja kao posljedica nesreće koje zahtijeva ljekarsku pomoć;
  • Dnevne naknade za boravak u bolnici - narušenje zdravlja kao posljedica nesreće koje zahtijeva boravak u bolnici.

Osiguranje u slučaju smrti zbog bolesti mogu ugovoriti osiguranici starosti do 65. godina. Ovo osiguranje moguće je ugovoriti samo u slučaju ako su osigurani svi drugi članovi porodice/sobitelji mlađi od 65 godina.
 

Svi članovi jednog domaćinstva se mogu osigurati isključivo na jednake osigurane sume i samo na iste kombinacije osiguranja.