Osiguranje od odgovornosti

Je ste li ikada pomislili da bi u slučaju da vaš pas ugrize poštara vi bili odgovorni za štetu? Da li ste se pitali koliko visoki troškovi mogu nastati ako je bicikl uzrokovao saobraćajnu nesreću? Uz osiguranje od odgovornosti možete biti sigurni da će ove troškove preuzeti osiguravajuće društvo.

Ako bismo mogli sa sigurnošću prognozirati budućnost, život bi bio jednostavniji. Jasno, uvijek pokušamo predvidjeti šta se sve može dogoditi, ali ponekad dođe do malo vjerovatnog toka događaja koji se završe sa nesrećom. Ove slučajeve je nemoguće predvidjeti, ali možemo, sa odgovarajućim osiguranjem, za njih biti pripremljeni.

 

Osiguranje opće odgovornosti pokriva štetu zbog civilno-pravnih odštetnih zahtjeva trećih osoba zbog neočekivanog i iznenadnog događaja (nesreće) koji proizlazi iz djelatnosti, vlasništva i pravnog odnosa za koji je osiguranik odgovoran.

 

Pojedinac (fizička osoba) može ugovoriti osiguranje svoje odgovornosti iz svakodnevnog života (kao nosioc domaćinstva, vlasnik kuće – stana, amaterski sportista itd.).

 

Osiguranje opće odgovornosti pokriva odgovornost za štetu zbog povrede ljudi, tj. tjelesnih povreda, oštećenja zdravlja ili smrti, te štetu na predmetima, tj. njihovo uništenje, oštećenje ili nestanak.

 

Dodatnim dogovorom osiguranje je moguće proširiti i na odgovornost za čistu imovinsku štetu koja nastane zbog činjenice, napuštanja ili greške, i koja nije nastala niti na osobama niti na stvarima.