Paketno osiguranje stana

Svaki stan je svijet u malom. Svako ga uređuje prema svom ukusu, sposobnostima i mogućnostima. Neočekivani događaji kao što su požar, prirodne katastrofe, provale i još mnogo toga mogu brzo uništiti ovaj svijet. Zaštitite ga pravim osiguranjem.

PAKETNO OSIGURANJE STANA

Predmet osiguranja su fizički dio objekta stana i stambene pokretnine, te druge pokretnine u stalno naseljenim stanovima koje su u vlasništvu osiguranika i članova njegovog porodičnog domaćinstva ili su u najmu kod istih.

Ako se dogodi šteta, pružit ćemo vam pomoć i brzo i učinkovito rješavanje štete. Dovoljno je nazvati Asistencijski centar Triglav Osiguranja na 080 02 02 69.
 

1,92KM x 1m2 = miran san

 

PREGLED OSIGURANIH SUMA U ZAVISNOSTI OD VELIČINE STANA U m²

 

Stan veličine 20 – 30 m2 31 – 40 m2 51 – 60 m2 61 – 70 m2 71 – 80 m2 81 – 90 m2 91 – 100 m2
U slučaju nastanka štete od sljedećih rizika: Osigurano do iznosa u KM
Požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, pada letjelice, manifestacija i demonstracija, poplave, prodora oborinskih voda na stanu, klizanje tla i sniježne lavine Na stanu Suma osiguranja iznosi 1.000KM/m2
Na stvarima 13.500 18.850 20.000 24.000 25.700 28.500 31.000
Izljevanje vode iz instalacionih cijevi usljed pucanja Na stanu 2.700 3.770 4.000 4.800 5.140 5.700 6.200
Na stvarima 13.500 18.850 20.000 24.000 25.700 28.500 31.000
Provalne krađe i razbojništva   2.700 3.770 4.000 4.800 5.140 5.700 6.200
Šteta pričinjena trećim licima   3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Lom stakla   200 285 315 370 400 430 460
Osiguranje asistencije u domu   U skladu sa Uvjetima PG-das/18-04-bh-do 3 asistencije godišnje, karenca 8 dana.

Godišnja premija osiguranja iznosi 1,92KM/m²
 

Najčešće opasnosti su: požar, oluja, izlijevanje vode, prodor oborinskih voda sa krova, udar groma, eksplozija. Neke dijelove Bosne i Hercegovine više ugrožavaju poplave ili klizanja tla, dok u drugim opasnost predstavlja snijeg. Među malo vjerovatne, ali ipak moguće, ubrajaju se i pad letjelice i drugih zračnih letjelica. Učesnici raznih manifestacija i demonstracija mogu postati nesavladiva grupa koja može uništiti i oštetiti stvari u stanu.

 

OSIGURANJE ASISTENCIJE DOMA

Ovim osiguranjem organizujemo pomoć u hitnom slučaju koji zahtjeva određene zanatske usluge i usluge otvaranja ulaznih vrata.

 

Zanatske usluge

U hitnom slučaju, osigurane su sljedeće zanatske usluge:

- instalatera kod kvarova na vodovodu ili kanalizaciji;

- elektroinstalatera kod kvarova na električnim instalacijama;

- instalatera kod kvarova na sistemu za grijanje;

- stolara ili bravara kod oštećenja vrata ili prozora;

- staklara pri razbijenim vanjskim staklima;

 

Usluge otvaranja ulaznih vrata

Ako radi kvara na bravi, ne možete otključati ulazna vrata doma, te vam je ulazak ili izlazak iz njega onemogućen, obezbijedit ćemo vam bravara i pokriti troškove otvaranja vrata.

 

OSIGURANJE ČLANOVA PORODICE/OBITELJI OD POSLJEDICA NEZGODE

Osiguranje članova porodice/obitelji od posljedica nezgode se dodatno može ugovoriti na polici osiguranja stana i stambenih pokretnina, i namijenjeno je osiguranju njenih članova od rođenja do napunjene 75. godine.

Osobe je moguće osigurati u slučaju sljedećih opasnosti:

-          Smrti osiguranika usljed nesretnog slučaja;

-          Trajne invalidnosti;

 

Osigurane sume (KM) Godišnja premija (KM) po članu
Smrt usljed nezgode Trajni invaliditet
5.000 10.000 12,00
7.500 15.000 18,00
10.000 20.000 24,00
20.000 40.000 48,00

 

8 RAZLOGA ZA UGOVARANJE PAKETNOG OSIGURANJA STANA

1. paketno osiguranje je cjenovno pogodnije od ugovaranje pojedinačnih osiguranja;

2. preglednost ugovorenih osiguranja – jedna polica osiguranja;

3. odlična osiguravajuća pokrića za primjerenu cijenu;

4. osiguranje članova porodice od posljedica nezgode;

5. brzo i učinkovito rješavanje štetnih slučajeva;

6. asistencija doma - 24 sata dnevno;

7. pojednostavljen način obnove;

8. plaćanje na rate;