Osiguranje zaštite bonusa

Zaštita stečenog bonusa po polici automobilske odgovornosti.

Osiguranje zaštite bonusa je dodatno osiguravajuće pokriće koje se zaključuje uz Osiguranje od automobilske odgovornosti (AO) i daje pravo osiguraniku na zadržavanje stečenog bonusa ukoliko se po polici za koju je ugovoreno predmetno Osiguranje dogodi jedna šteta.
 

Ukoliko skrivite sudar, vaš bonus će sljedeće godine biti umanjen za 3 premijska stupnja (15%). Međutim, ukoliko ugovorite predmetno osiguranje, pokriven je Vaš finansijski gubitak nastao kao posljedica umanjenja bonusa.
 

Osiguranje zaštite bonusa je moguće ugovoriti za sve premijske grupe. U pokriću je jedna šteta, a koja je nastala za vrijeme trajanja police zaštite bonusa.

 

Naručite zastupnika