Automobilska osiguranja

Odaberite automobilsko osiguranje koje će vam pružiti najbolja pokrića, s kojim ćete osigurati sebe, saputnike i vozilo.

Automobilska odgovornost – AO

Osiguranje automobilske odgovornosti je obavezno osiguranje, koje mora imati svako registrovano vozilo.

Auto kasko osiguranje

Osiguranje pokriva štetu usljed uništenja, oštećenja i krađe vozila.

Automobilska asistencija

Osiguranjem automobilske asistencije obezbjeđujemo 24-satnu pomoć na putu kao zaštitu od mogućih neprijatnosti pri korištenju motornog vozila u zemlji i inostranstvu.

AO plus – osiguranje vozača

Osiguranje vozača, uzročnika nezgode u slučaju tjelesnih povreda ili smrti.

Osiguranje zaštite bonusa

Osiguranje zaštite bonusa je dodatno osiguravajuće pokriće koje se zaključuje uz Osiguranje od automobilske odgovornosti (AO) i daje pravo osiguraniku na zadržavanje stečenog bonusa ukoliko se po polici za koju je ugovoreno predmetno Osiguranje dogodi jedna šteta.

Kasko sudar (PLUS)

Osiguranje pokriva štete nastale isključivo prilikom sudara sa poznatim vozilima.

Pravna zaštita

Pravna zaštita pokriva troškove zastupanja u krivičnim postupcima i postupcima pred sudijom za prekršaje.

Osiguranje automobilske nezgode

Osiguranje vozača i putnika pri upravljanju i vožnji motornim i drugim vozilima u slučaju nesreće.

Osiguranje loma stakla na motornim vozilima

Osiguranje pokriva štetu nastalu na standardno ugrađenim staklima na motornom vozilu, osim stakala na vanjskim svjetlima i ogledalima.

Osiguranje liječenja nakon ozljeda u saobraćajnoj nezgodi

Osiguranjem su pokriveni svi putnici u vozilu u slučaju kada im je nakon ozljeda u saobraćajnoj nezgodi potrebno liječenje u zdravstvenoj ustanovi.