Osiguranje finansijskih gubitaka

Pravilnim izborom osiguranja ćete u slučaju nesreće zadržati vrijednost vaše imovine, i na taj način osigurati sigurniju budućnost.

OSIGURANJE POGONSKOG ZASTOJA U RADU ZBOG POŽARA

Zbog nastanka požara ili druge osnovne opasnosti osiguranja od požara, može nastati velika materijalna i posredna šteta. Nepokriveni troškovi poslovanja i izgubljena dobit predstavljaju za preduzeće posrednu štetu, koja može biti veća i od materijalne. Zato je dobro da osiguranik, pored osiguranja od požara, zaključi i osiguranje zastoja u radu zbog požara.

 

Ovo osiguranje obezbjeđuje pokriće troškova poslovanja u vrijeme kada preduzeće, zbog nastanka osiguranog slučaja ne može poslovati. Dodatnim dogovorom je moguće zaključiti i osiguranje dobiti iz poslovanja.

 

Sa posebnim dogovorom, pokriće osiguranja se može proširiti i na pokriće štete zbog zastoja u radu, kojeg prouzrokuje zemljotres.

 

OSIGURANJE POGONSKOG ZASTOJA ZBOG HAVARIJE MAŠINA

Osiguranje zastoja u radu zbog havarije mašina se može zaključiti za pokriće poslovnih troškova, a sa dodatnim dogovorom i za pokriće izgubljene dobiti zbog nastanka osiguranog slučaja koji je pokriven sa osiguranjem strojeva od loma.

 

Kao i kod osiguranja zastoja u radu zbog požara, za osiguranje pogonskog zastoja u radu zbog havarije mašina morali bi biti posebno zainteresirani dioničari, odnosno vlasnici preduzeća, a i sindikati, jer to osiguranje, između ostalog, obezbjeđuje i nesmetanu isplatu ličnih/osobnih dohodaka zaposlenima.