Putničko zdravstveno osiguranje za poslovna putovanja u inostranstvo

Putničko zdravstveno osiguranje za poslovna putovanja u inostranstvo je namijenjeno kompanijama i poduzetnicima koji žele zaštiti svoje uposlenike koji putuju u inostranstvo.

Čak i pri brižljivo planiranim poslovnim putovanjima u inostranstvo mogu se desiti nepredviđene neprijatnosti, nezgoda ili bolest. Troškovi povezani sa neophodnim liječničkim tretmanom mogu biti vrlo visoki.

 

Osiguranje se ugovara na period od 6 ili 12 mjeseci.

 

Premija se plaća jednokratno i unaprijed – prije putovanja u inostranstvo. Osiguranik je dužan platiti osiguravajuću premiju prilikom potpisivanja police osiguranja.

 

Ugovarač osiguranja (pravna osoba) se pri ugovaranju osiguranja obavezuje da će za osiguranje plaćati premiju, a osiguravač da će pokrivati troškove liječenja za svakog pojedinog osiguranika u slučaju nepredviđenih bolesti ili posljedica nezgode do kojih je došlo tokom putovanja ili boravka u inostranstvu. Također, snose se i troškovi prevoza osiguranika u domovinu ukoliko ga odredi ljekar.

 

Osiguranik je osiguran za neograničen broj putovanja, pri čemu svako pojedinačno poslovno putovanje u inostranstvo ne smije trajati duže od 20 dana.

 

Osiguranje pokriva troškove neophodne zdravstvene njege i troškove prevoza usljed nepredviđenih bolesti ili nezgode koja nastane tokom putovanja ili boravka u inostranstvu.

 

POLICA VOZAČA

Ova polica je namijenjena za sva preduzeća koja se bave izvozom i čiji su vozači izloženi riziku povreda ili bolesti prilikom boravka izvan BiH.

 

POLICA ZA TRANZIT

Ima pokriće samo u državama proputovanja do države konačnog odredišta i nazad. U državi konačnog odredišta osiguravajuće pokriće police za tranzit ne važi.

 

Neophodnu pomoć obezbjeđuje naš poslovni partner EUROP ASSISTENCE.

 

Visina osiguravajućeg pokrića zavisi od izabranog programa osiguranja – standardni ili nadstandardni, pa se i osigurane sume razlikuju po programu osiguranja i geografskom području za koje osiguranje vrijedi.

 

GDJE UGOVORITI OSIGURANJE?

U jednoj od poslovnica Triglav Osiguranja d.d.

 

Šta u slučaju nezgode ili bolesti na putovanju u inostranstvu?

Pozovite asistentni centar EUROP ASSISTANCE na telefonski broj: +3612367592

koji pruža pomoć 24 sata na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku.

 

Recite svoje:

  • osobne podatke,
  • broj police,
  • opis nezgode ili bolesti,
  • mjesto, broj faxa i telefonski broj na koji ste dostupni.