Savladavanje prevara

Nulta stopa tolerancije na prevare u Triglav osiguranju d.d. 

U Triglav osiguranju usvojili smo nultu stopu tolerancije na prevare, čime jasno objavljujemo našu predanost aktivnom jamstvu poštenog, odgovornog i zakonitog poslovanja našeg društva. Politika obrane od prevare postavljena je na tri stupa: sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prevara. Triglav osiguranje na tom se području ugleda na uspostavljenu dobru praksu suvremenih tvrtki i djeluje sukladno smjernicama svjetskih organizacija kao što su ACFE i IAIS. Tri stupa obrane od prevara sežu u sve procese djelovanja naše osiguravajuće kuće i omogućuju tretiranje prevara u cjelokupnom širokom spektru poslovanja osiguravajuće kuće.

Za izvođenje zadataka na području prevara u Triglav osiguranju zadužena je Služba za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prevara (SPORP) koja je organizirana kao služba podrške i neposredno podređena Upravi Društva. SPORP u svojem radu obrađuje sve vrste prevara čiji pojedini oblici prije svega proizlaze iz sljedećih postupanja:

  • protupravnog prisvajanja imovine osiguravajuće kuće (npr. prevare, utaje, zlouporabe položaja ili povjerenja, prevare u osiguranju, zlouporaba internih informacija, odavanje ili neovlašteni pristup poslovnim tajnama, neovlaštena uporaba tuđe oznake ili modela i slično),
  • koruptivnih ponašanja (npr. pronevjera ili neovlašteno korištenje tuđe imovine, neovlašteno primanje ili davanje poklona, davanje mita, davanje ili primanje koristi za nezakonito posredovanje i slično),
  • krivotvorenja poslovnih knjiga (npr. krivotvorenje ili uništavanje poslovnih dokumenata, utaja poreza i slično).

 

Uspostavljanje naprednoga softverskog rješenja za otkrivanje prevara

U TRIGLAV OSIGURANJU planirana je implementacija paketnoga softverskog rješenja za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prevara. Slična rješenja organizacije u cijelom svijetu koriste za uspješno i efikasno otkrivanje i analizu kaznenih djela – i prevara u osiguranju i drugih kaznenih djela pojedinaca ili zločinačkih organizacija.
 

Uspostavljanje sustava sprječavanja, otkrivanja i istraživanja prevara u Grupi Triglav

Prema usvojenom Planu implementacije sustava sprječavanja, otkrivanja i istraživanja prevara u Grupi Triglav, u svim društvima uspostavljene su službe za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prevara po uzoru na matično društvo. To je prvi korak prema organiziranoj, a time i učinkovitoj borbi protiv prevara na razini Grupe Triglav.
 

Sudjelovanje zaposlenika u savladavanju prevara

U Triglav osiguranju u tijeku je edukacija za zaposlenike na području sprječavanja i otkrivanja prevara. Edukacija je vrlo značajna za osvješćivanje zaposlenika o negativnim posljedicama prevara i za uspostavljanje te njegovanje kulture nulte stope tolerancije na prevare.

 

 

 

Prijavi sumnju na prevaru

 

 

 

Česta pitanja

1. Ko obrađuje izvještaj o sumnji na prevaru?

Direktan pristup izvještajima prijavitelja ima samo Služba za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prevara (SPORP). Vaš će izvještaj biti temeljito proučen i tretiran kao poslovna tajna društva.

2. Kako se obrađuje izvještaj o sumnji na prevaru?

Triglav osiguranje na tom je području postavila striktna pravila koja su zapisana u internim aktima društva te ih ukratko navodimo u nastavku. SPORP po primljenom izvještaju o sumnji u prevaru provodi preliminarnu analizu kojom potvrđuje ili odbacuje sumnju. U slučaju potvrđene sumnje uvodi se istraga u okviru koje SPORP provodi dublje analitičke postupke i ispitivanja, skuplja informacije i proučava dokumente koji su mu na raspolaganju, sve u skladu zakonskim propisima. Rezultat provedene istrage potvrda je prevare ili zaključak da prevaru nije moguće potvrditi. Ako se istražuje sumnja na prevaru izražena za bilo kojeg člana uprave, SPORP je dužan izvještavati neposredno Nadzorni odbor društva.

3. Obrađuje li Triglav osiguranje d.d. svaku prijavljenu sumnju u prevaru?

U skladu sa usvojenim internim aktima, Triglav osiguranje obrađuje svaki primljeni izvještaj o sumnji na prevaru.

4. Kakve prevare mogu prijaviti linijom za prijavu prevara?

Možete prijaviti sve sumnje na prevaru koje se odnose na poslovanje Triglav osiguranja. Pritom se prevarom, prema općoj definiciji, smatra svako namjerno protupravno postupanje u vezi s poslovanjem društva ili pokušaj takvog djela koje je počinjeno s namjerom da se sebi ili nekom drugom prisvoji protupravna imovinska korist, odnosno kojim bi se društvu mogla prouzročiti šteta. Konkretnije, pojedini oblici prevara prije svega proizlaze iz sljedećih postupanja: 
  • protivpravnog prisvajanja imovine osiguravajuće kuće (npr. prevare, utaje, zlouporabe položaja ili povjerenja, prevare u osiguranju, zloupotreba internih informacij, odavanje ili neovlašten pristup poslovnim tajnama, neovlaštena uporaba tuđe oznake ili modela i slično),
  • koruptivnih ponašanja (npr. pronevjera ili neovlašteno korištenje tuđe imovine, neovlašteno primanje ili davanje poklona, davanje mita, davanje ili primanje koristi za nezakonito posredovanje i slično),
  • falsifikovanje poslovnih knjiga (npr. falsifikovanje ili uništavanje poslovnih dokumenata, utaja poreza i slično).

5. Što ako ne znam radi li se u određenom slučaju o prevari?

Ako niste sigurni radi li se o eventualnom kaznenom djelu, svoj nam upit, bez konkretnih činjenica o slučaju za koji znate, možete poslati i na e-adresu: sporp@triglav.ba;

6. Kako prijaviti sumnju na prevaru?

Sumnju na prevaru možete prijaviti obrascem pripremljenim u tu svrhu, dostupnim na internetskoj stranici Triglav osiguranja. Obrazac ispunite podacima i informacijama koje imate na raspolaganju, a možete priložiti i dokumentaciju u elektroničkom obliku. Obrazac ispunite detaljno i navedite odgovarajuće činjenice iz kojih zaključujete da se radi o prevari.

Isto tako, svaku sumnju u prevaru možete prijaviti i na: 

  • e-adresu: sporp@triglav.ba;
  • telefonski broj: +387 33 252 132;
  • pišite nam poštom: Triglav osiguranje, d.d., Dolina 8, 71000 Sarajevo (navedite "SPORP"); ili
  • dođite lično u kancelariju SPORP-a.

7. Trebam li prilikom prijave sumnje u prevaru ostati anoniman?

Prijave mogu biti anonimne. Ako prevara nije anonimna i predana je u dobroj vjeri, prijavitelju se jamči zaštita od eventualnih odmazdi.