Zdravlje je naše najveće bogatstvo. Dajte mu prednost.


Pripremili smo veliku akciju zdravstvenih osiguranja za vanbolničko liječenje i za nastup teških bolesti i hirurških intervencija za vas i vašu djecu, u kojoj sa zaključenjem police osiguranja po akcijskim cijenama ostvarujete i dodatne benefite.

Ova osiguranja možete ugovarati kao individualna, porodična i kolektivna. Djeca od 0 do 17 godina osiguravaju se uz najmanje jednog roditelja.

Uz Dobrovoljno zdravstveno osiguranje, Triglav se brine da vaše zdravstveno stanje uvijek ima prednost.

Sa policom Triglav osiguranja liječite se u najsavremenijim privatnim Poliklinikama po vašem izboru.


Kako ostvariti prava po polici za vanbolničko liječenje?

Jednostavno obavijestite Zdravstvenu tačku i osigurajte svoj termin u nekoj od ugovornih poliklinika po vašem izboru.

Kako ostvariti prava po polici zdravstvenog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija/operacija?

Kada nastupi teža bolest ili se izvrši hirurška intervencija, osiguranik je dužan da na obrascu osiguravača prijavi novonastalo stanje, a koje je nastalo u toku trajanja osiguranja. Pored prijave, dostavlja se i kompletna medicinska dokumentacija na jednom od službenih jezika BiH.


Osiguranje vanbolničkog liječenja


Program osiguranja Godišnja premija Godišnji limit Participacija Sistematski pregled

Djeca 0  17

Program 3 161 KM 2.600 KM 20% Ne
Program 5 195 KM 2.600 KM 0% Ne

Odrasli do 40

Program 3 262 KM 2.600 KM 20% Ne
Program 5 598 KM 2.600 KM 0% Da

Odrasli 41 — 50

Program 3 389 KM 2.600 KM 20% Ne
Program 5 798 KM 2.600 KM 0% Da

Odrasli 51 — 60

Program 3 499 KM 2.600 KM 20% Ne
Program 5 950 KM 2.600 KM 0% Da


Osiguranje za nastup teških bolesti i hirurških intervencija/operacija

Osigurane sume

Godišnja premija po osiguranoj osobi

Teže bolesti

Hirurške intervencije

2.000 KM

2.000 KM

54 KM

3.000 KM

3.000 KM

84 KM

4.000 KM

4.000 KM

114 KM

5.000 KM

5.000 KM

144 KM


Zdravstvena tačka

Informacije i pomoć pri korištenju osiguranja
Više