Zapošljavamo

21. 6. 2019

Na osnovu člana 75. Statuta TRIGLAV OSIGURANJA D.D., Uprava Društva, r a s p i s u j e:

 

O G L A S

za prijem u radni odnos više izvršilaca za radna mjesta

Stručni saradnik za poslove osiguranja – komercijalista , Saradnik za poslove osiguranja – komercijalista i Saradnik za tarifiranje polica osiguranja

 

Ukoliko ste ambiciozni, a imate komunikacijske, pregovaračke i prodajne sposobnosti, želite da realizujete svoju kreativnost, inicijativu, upornost, imate priliku da sve to pokažete u jednoj od vodećih osiguravajućih grupacija u jugoistočnoj Evropi.

Kroz edukaciju od strane vodećih stručnjaka u osiguranju i finansijama, timsku, proaktivnu i pozitivnu radnu atmosferu, možete razviti i realizovati Vaše vještine i sposobnosti uz stimulavno nagrađivanje za uspješan rad.

 

 

1. Stručni saradnik za poslove osiguranja – komercijalista za bankokanal u Centrali Sarajevo – 1 izvršilac

 

Opšti uslovi:    

     -   VSS;

       -   radno iskustvo najmanje 1  godina dana;

       -   položen vozački ispit;

       -   poznavanje rada na računaru.

     Posebni uslovi:

 -   poznavanje osnova bankarske – retail prodaje;

 -   poznavanje osnova direktne prodaje;

 -   prezentacija plana prodajnih aktivnosti;

   - posjedovanje prodajnih vještina.

 

 

2. Saradnik za poslove osiguranja – komercijalista za bankokanal u Centrali Sarajevo – 1 izvršilac

 

Opšti uslovi:         

       -   SSS;

       -    radno iskustvo najmanje 1  godina dana;

       -    položen vozački ispit;

       -    poznavanje rada na računaru.

     Posebni uslovi:

 -   poznavanje osnova bankarske – retail prodaje;

 -   poznavanje osnova direktne prodaje;

 

 

3. Stručni saradnik za poslove osiguranja – komercijalista za korporativne klijente u Centrali Sarajevo – 1 izvršilac

 

Opšti uslovi:        

       -   VSS;

       -   radno iskustvo najmanje 1  godina dana;

       -   položen vozački ispit;

        -  poznavanje engleskog jezika;

       -   poznavanje rada na računaru.

     Posebni uslovi:

 -   poznavanje osnova corporate prodaje;

 -   poznavanje osnova direktne prodaje;

 -   prezentacija plana prodajnih aktivnosti;

-   posjedovanje prodajnih vještina.

 

4. Saradnik za poslove osiguranja – komercijalista za korporativne klijente u Centrali Sarajevo – 1 izvršilac

 

Opšti uslovi:         

       -   SSS;

       -    radno iskustvo najmanje 1  godina dana;

       -    položen vozački ispit;

        -    poznavanje rada na računaru.

     Posebni uslovi:

 -   poznavanje osnova corporate prodaje;

 -   poznavanje osnova direktne prodaje;

 -   posjedovanje prodajnih vještina.

 

5. Saradnik za tarifiranje polica osiguranja u Centrali Sarajevo – 1 izvršilac

 

Opšti uslovi:         

       -   VŠS;

       -    radno iskustvo najmanje 1  godina dana;

       -     poznavanje rada na računaru.

     Posebni uslovi:

 -   radno iskustvo na poslovima osiguranja najmanje 1  godina dana;

 -   poznavanje engleskog jezika.

 

6. Saradnik za poslove osiguranja – komercijalista u Podružnici Tuzla – 1 izvršilac

 

Opšti uslovi:        

       -   SSS ili VSS;

       -    radno iskustvo najmanje 1  godina dana;

       -    položen vozački ispit;

       -    poznavanje rada na računaru.

     Posebni uslovi:

 -   spremnost za rad na terenu;

 -   poznavanje osnova direktne prodaje;

 -   prezentacija plana prodajnih aktivnosti;

 -   posjedovanje prodajnih vještina.

 

7. Saradnik za poslove osiguranja – komercijalista u Podružnici Zenica – 1 izvršilac

 

Opšti uslovi:         

       -   SSS ili VSS;

       -    radno iskustvo najmanje 1  godina dana;

       -    položen vozački ispit;

       -    poznavanje rada na računaru.

     Posebni uslovi:

 -   spremnost za rad na terenu;

 -   poznavanje osnova direktne prodaje;

 -   prezentacija plana prodajnih aktivnosti;

  -   posjedovanje prodajnih vještina.

 

Poželjno je da kandidati imaju iskustva u radu u osiguravajućoj ili finansijskoj industriji.

 

Pri odlučivanju o izboru, izvršit će se  razgovor sa prijavljenim kandidatima.

Ostali uslovi iz radnog odnosa bit će regulisani ugovorom o radu između poslodavca i radnika.

 

Molimo da Vašu prijavu uz CV dostavite najkasnije do 5. jula 2019. godine na adresu: TRIGLAV OSIGURANJE D.D., ul. Dolina br. 8, 71 000 Sarajevo, sa naznakom “prijava na oglas”, odnosno putem opcijePRIJAVI SE NA OGLAS“, sa obaveznom naznakom za koje radno mjesto se prijavljujete.

 

TRIGLAV OSIGURANJE D.D. zadržava pravo da po raspisanom oglasu ne izvrši prijem kandidata.

 

 

 

 

 

 

 

Share on Google+