17. 8. 2018 Rast premije na svim tržištima i segmentima, potvrđena ocjena godišnje dobiti Na polugodišnji rezultat utjecalisu masovi štetni događaji i niži prinosi od investcija    Grupa Triglav, vodeća osiguravajuća i finansijska grupa u regionu Adria u prvoj polovini 2018. godine rea Na polugodišnji rezultat utjecalisu masovi štetni događaji i niži prinosi od investcija    Grupa ...
31. 7. 2018 Uz ZLATNU PETROL KARTICU ostvarite popust od 25% prilikom ugovaranja Putničkog zdravstvenog osiguranja u poslovnicama Triglav Osiguranja Pravo osiguranje za predstojeći odmor U periodu od 01. augusta do 31. oktobra 2018. godine, uz Zlatnu Petrol karticu ostvarite popust od 25% prilikom ugovaranja Putničkog zdravstvenog osiguranja u Pravo osiguranje za predstojeći odmor U periodu od 01. augusta do 31. oktobra 2018. godine, uz Z ...
27. 6. 2018 OGLAS za prijem u radni odnos Ukoliko ste ambiciozni, a imate komunikacijske, pregovaračke i prodajne vještine, želite da realizujete svoje menadžerske sposobnosti, kreativnost, inicijativu, upornost, pozivamo Vas da postanete čla Ukoliko ste ambiciozni, a imate komunikacijske, pregovaračke i prodajne vještine, želite da realizuj ...
4. 6. 2018 Prestanak ugovora   Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:     PRESTANAK UGOVORA     Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 02-9349/16  od dana   Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavlj ...
29. 5. 2018 Nakon završetka 43. skupštine dioničara Zavarovalnice Triglav Za isplatu dividende 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po dionici   Na 43. skupštini dioničara Zavarovalnice Triglav dioničari su podržali prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se za div Za isplatu dividende 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po dionici   Na 43. skupštini di ...
17. 5. 2018 Obavještenje o sazivanju i održavanju TRIDESETIŠESTE redovne Skupštine Na osnovu člana 41. Statuta TRIGLAV OSIGURANJA D.D. broj: OPU-IP: 443/17 od 05.06.2017. godine i OPU-IP: 788/17 od 20.10.2017. godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 05-6306/18 od 08.05.2018. godine, Na osnovu člana 41. Statuta TRIGLAV OSIGURANJA D.D. broj: OPU-IP: 443/17 od 05.06.2017. godine i OPU ...
16. 5. 2018 Profitabilno poslovanje i porast premija na svim tržištima Grupe Triglav Osiguranje Sarajevo uspješno posluje i u prvom kvartalu 2018. godine    Grupa Triglav je u prvom tromjesečju ove godine uspješno poslovala. Dobit prije oporezivanja je iznosila 27,5 milion Triglav Osiguranje Sarajevo uspješno posluje i u prvom kvartalu 2018. godine    Grupa Triglav je ...
7. 5. 2018 Prestanak ugovora Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:     PRESTANAK UGOVORA     Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 01-2617/17 od dana 03.05 Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje: ...
18. 4. 2018 Prestanak ugovora Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:     PRESTANAK UGOVORA     Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 01-0177-1/16 od dana 04. Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje: ...