Prestanak ugovora

6. 6. 2019

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

PRESTANAK UGOVORA

 

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 01-655/18  od dana 25. 04. 2018. godine, zaključen sa Agencijom za zastupanje u osiguranju "LIFE", Travnik, ul. Bosanska 109, vlasnika Sarač Mihreta, upisanim u Registar društava za zastupanje u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH rješenjem broj 01-05.3-059-115-1/18 od 23.03.2018. pod brojem PZFL 869, prestaje.

Share on Google+