Prestanak ugovora

9. 11. 2018

 

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

PRESTANAK UGOVORA

 

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 02-18022/16  od dana 08. 12. 2016. godine, zaključen sa Zastupnik u osiguranju- T&T COMPANY, ul.Šekerova br. 36, Sarajevo, osnivača Terzić Borisa upisanim u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZFL 475, prestaje.

 

 

 

 


                                                                                                           

 

Share on Google+