Prestanak ugovora

4. 11. 2019

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

PRESTANAK UGOVORA

 

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 02-6265/18  od dana 07. 05. 2018. godine, zaključen sa  EXPRESS BROKER brokersko društvo u osiguranju i reosiguranju d.o.o. Sarajevo, ul. Augusta Brauna br. 10, ID broj: 4202506070003, registrovano u Registru-podregistru brokerskih društava iz FBiH, pod rednim brojem RBD6 a na osnovu Rješenja Agencije za nadzor osiguranja FBiH broj 01-05.3-059-810-1/19 od 25.04.2018. godine, prestaje.

 

Share on Google+