PRESTANAK UGOVORA

24. 1. 2020

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

PRESTANAK UGOVORA

 

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 02-1472/18  od dana 01. 02. 2018. godine, zaključen sa  Obrtnička djelatnost Q SISTEM, Sarajevo, ul. Džemala Bijedića  br.63, osnivača Hodžić Adnana iz Sarajeva, upisan u registru zastupnika kod Agencije za nadzor osiguranja FBIH pod brojem ZFL 850,  a na osnovu Rješenja Agencije za nadzor osiguranja FBiH broj 01-05.3-059-58-1/18 od 16.01.2018. godine, prestaje.

 

Share on Google+