Ispunjena obećanja nas zbližavaju

22. 12. 2015

Sigurno se svi sjećaju slatke djevojčice sa violinom u posljednjoj korporativnoj kampanji Grupe Triglav čija je poruka bila „Sve će biti uredu.”. Nakon tri godine, pripremili smo novu korporativnu kampanju za tržišta na kojima je prisutna Grupa Triglav. Nova korporativna kampanja temelji se na jednoj ključnoj prednosti Grupe Triglav, a to je  – ispunjavanje obećanja.

 

Tradicija kvaliteta

Ova kampanja naglašava tradiciju kvalitetnih usluga Grupe Triglav dugu 115 godina, kao što nas prepoznaju klijenti na prostoru bivše Jugoslavije.

 

Korporativnom kampanjom, čiji je slogan „Ispunjena obećanja nas zbližavaju”, dopunjen sa porukom „Već 115 godina”, obraćamo se postojećim i potencijalnim klijentima, posebno mladim ljudima, porodicama i starijim osobama. Kao i ostalim relevantnim učesnicima na tržištima na kojima je prisutna Grupa Triglav.

 

Toplina i iskrenost

Kao u priči sa djevojčicom i violinom, Grupa Triglav ne zaboravlja da su naši klijenti ljudi sa sopstvenim pričama i emocijama. Ključna poruka korporativne kampanje iskazana je na emotivan način. Toplina i vječnost veze, koja se temelji na iskrenosti i ispunjavanju datih obećanja je ključna poruka ove korporativne kampanje. Kroz jednu ličnu priču, na veoma jednostavan i jasan način, kampanja poručuje pojedincu da Grupa Triglav može da mu bude podrška u pojedinim životnim situacijama.

 

Zato je neophodno da ispunimo data obećanja, istovremeno uzimajući u obzir specifične situacije u kojoj se svaki klijent nalazi. Jer različite životne situacije od nas zahtijevaju različita rješenja.

 

Usklađena korporativna kampanja za sva tržišta

U korporativnoj kampanji su vješto ukombinovane karakteristike klijenata sa tržišta na kojima je prisutna Grupa Triglav, a sa kojima klijenti mogu da se poistovjete. Kampanja, koja je počela 20. decembra na svim tržištima, uključuje širok spektar komunikacijskih kanala. Kampanju je moguće pratiti na televiziji, radiju, internetu, štampi, društvenim mrežama itd.

 

Grupa Triglav

Grupa Triglav  svojim znanjem i finansijskom snagom već 115 godina opravdava povjerenje osiguranika u to da će se najbolje pobrinuti za njihovu sigurnost i budućnost. Ključni stubovi poslovanja su osiguravajuća djelatnost i upravljanje imovinom. Najveća osiguravajuće-finansijska grupa u regionu Adria i jedna od vodećih u jugoistočnoj Evropi posluje u šest država te na sedam tržišta zapošljava gotovo 5.400 ljudi. Visoki nivo finansijske stabilnosti Grupe potvrđuju dugoročne ocjene kreditnog boniteta i ocjene finansijske snage »A«, s pozitivnom srednjoročnom prognozom, bonitetnih agencija  Standard and Poor's  i A.M. Best. Glavne vrijednosti društva su stručnost, bezbjednost, jednostavnost i društvena odgovornost, a poslanje Grupe je stvaranje bezbjednije budućnosti.

 

Share on Google+