Automobilska osiguranja sa dodatnim pogodnostima - Više od police auto osiguranja

10. 1. 2018

Prilikom ugovaranja osiguranja automobilske odgovornosti, u akciji Više od police auto osiguranja uz posebne pogodnosti ugovorite:

  • Osiguranje loma stakla
  • Kasko sudar (PLUS)
  • Osiguranje auto asistencije – Standard paket

Sve na jednoj polici! Pobrinite se za dobro osiguranje vašeg automobila i iskoristite prednosti akcije Više od police auto osiguranja.
 

 

Iskoristite akciju i ugovorite Kasko sudar već od 50,00KM sa limitom pokrića do 2.000,00KM.


Uslov za ostvarivanje benefita iz akcije Više od police auto osiguranja, je novo ili obnovljeno osiguranje vozila.

Akcija je namijenjena fizičkim i pravnim licima, i traje do 31.12.2019. godine.                                           
 

KASKO OSIGURANJE LOMA STAKALA NA MOTORNIM VOZILIMA

Prilikom ugovaranja osiguranja automobilske odgovornosti, za dodatnu sigurnost osigurajte i standardno ugrađena stakla na vašem osobnom motornom vozilu – osim stakala na vanjskim svjetlima i ogledalima. Jednostavno riješite mnoštvo svakodnevnih situacija koje se pretvaraju u veliki problem ukoliko nismo pripremljeni na njih.
 

Snaga motora (u KW) Premija osiguranja sa uračunatim akcijskim popustom (u KM)
do 44 KW

12,00

od 45 do 66 KW

21,00

od 67 do 84 KW

33,00

od 85 do 110 KW

58,00

preko 111 KW

105,00

 

KASKO SUDAR (PLUS)

a) Kasko osiguranje za slučaj sudara ugovara se uz policu osiguranja od automobilske odgovornosti (AO). Ovo osiguranje pokriva štete nastale isključivo prilikom sudara sa poznatim vozilima.

b) Kasko sudar PLUS također se ugovara uz policu osiguranja od automobilske odgovornosti (AO). Ovo osiguranje pokriva štete nastale prilikom sudara sa poznatim vozilima, a dodatno su pokriveni, u odnosu na kasko sudar, rizici grada (tuče), oluje-vjetra, udara groma, poplave, bujice ili visoke vode i potpune krađe vozila.

  • Pogodno za osiguranje starijih vozila;
  • Pogodno za osiguranje vozila nižih nabavnih vrijednosti.

 

 

 

Godišnja premija sa uračunatim popustom
Limit pokrića Kasko sudar Kasko sudar PLUS*
do 2.000,00 KM 50,00 KM 152,00 KM
do 4.000,00 KM 135,00 KM 213,00 KM
do 6.000,00 KM 173,00 KM 274,00 KM
do 8.000,00 KM 202,00 KM 320,00 KM
do 10.000,00 KM 240,00 KM 382,00 KM

*Kod osiguranja Kasko sudar PLUS za vozila marke VW i Škoda obračunava se doplatak od 20%

                                                      

OSIGURANJE AUTO ASISTENCIJE 

U slučaju problema sa vozilom, obezbjeđujemo vam 24-satnu pomoć na putu u zemlji i inostranstvu (Europa). Smatra se da je osigurani slučaj nastupio u momentu kada osiguranik pozove Centar za asistenciju, jer vozilo nije u voznom stanju ili je nepodobno za daljnu vožnju usljed: oštećenja ili uništenja, krađe ili kvara. Premija osiguranja sa uračunatim popustom iznosi 15 KM godišnje.

Share on Google+