Za isplatu dividende 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po dionici

29. 5. 2019

Na 44. skupštini dioničara Zavarovalnice Triglav dioničari su podržali sve prijedloge Uprave i Nadzornog odbora društva. Za dividende je namijeno 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po dionici, što predstavlja 70 % konsolidovane neto dobiti za 2018. godinu. Skupština dioničara dala je razrješnicu Nadzornom odboru i Upravi društva za poslovnu godinu 2018. i za revizora društva za poslovne godine 2019., 2020. i 2021. imenovala revizorsko društvo Deloitte revizija.

 

Na današnjoj 44. skupštini dioničara Zavarovalnice Triglav dioničari su podržali prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o korištenju bilansne dobiti za 2018. godinu. Za dividende je namijen dio bilansne dobiti u visini od 56.837.870,00 eura, odnosno 2,50 eura bruto po dionici, što predstavlja 70 % konsolidovane neto dobiti za 2018. godinu odnosno 85 % bilansne dobiti Društva. Dividenda će biti isplaćena dioničarima upisanim u knjigu dioničara na dan 12.6.2019, a Zavarovalnica Triglav će slijedeći dan na računu KDD - Centralno klirinško depotne družbe osigurati sredstva za isplatu svih dividendi.

 

Skupština dioničara je upoznata s godišnjim izvještajem Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za 2018. godinu te Upravi i Nadzornom odboru društva dala razrješnicu za poslovnu godinu 2018. Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, je izjavio: »Zahvaljujem dioničarima na iskazanom povjerenju. Grupa Triglav je finansijski stabilna, raspolaže sa »A« kreditnim rejtingom a i poslovanje u prošloj godini bilo je uspješno. Zadovoljni smo, da možemo na ovoj podlozi i u skladu sa našom dividendnom politikom da isplatimo našim dioničarima atraktivnu dividendu. U ovoj godini nastavljamo sa aktivnostima razvoja i rasta Grupe, kako su i definisane u strategiji i planu.“

 

Skupština dioničara je za revizora Zavarovalnice Triglav za poslovne godine 2019., 2020. i 2021. imenovala revizorsko društvo Deloitte revizija, d.o.o., Ljubljana.

 

Share on Google+