Prestanak ugovora

27. 6. 2019

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

PRESTANAK UGOVORA

 

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 02-10938/17  od dana 21. 07. 2017. godine, zaključen sa  OD OSIGURAN.BA za zastupanje u osiguranju, ul. Avde Smajlovića br. 35, osnivača Hafizović Sandžara, upisanim u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZFL 487, prestaje.

 

Share on Google+