Kakve su mogućnosti u slučaju nemogućnosti plaćanja?

U slučaju da vam trenutna finsnsijska situacija ne omogućava plaćanje premije, osiguravajuće društvo vam nudi sljedeće mogućnosti:

  • Mirovanje plaćanja premije,
  • Kapitalizaciju premije

S posebnim dogovorom možete sa osiguravajućim društvom dogovoriti snižavanje premije osiguranja.