Polica osiguranja

Isprava o ugovoru o osiguranju, dokumenat potpisan od osiguravača (može i faksimil potpisa), sadržan u ugovoru osiguranja.