Osiguravač

Pravna osoba koja se bavi osiguranjem. Mogući su sljedeći organizacijski oblici osiguravača: društvo uzajamnog osiguranja, dioničko društvo, vlastito društvo za osiguranje i javno društvo za osiguranje.