Obavezno osiguranje

Osiguranje od određenih rizika propisano zakonom pojedine zemlje. Sklapa se na osnovu zakonskih odredaba, kad već sam odnos iz osiguranja i pokriće rizika proizlazi iz zakonske odredbe.