Dugoročno osiguranje

Ugovor o osiguranju zaključen kod jednog osiguravača za osiguranje imovine, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i pojedine druge vrste neživotnih osiguranja na rok od pet ili više godina. Za tako zaključena osiguranja osiguravači mogu odobravati popuste.