Traži: Traži
Change Language
Triglav BH Osiguranje, d.d.
Home Pišite nam Mapa stranice
Savladavanje prevara  
Česta pitanja 
Prijavi prevaru  
 
  Česta pitanja  
Untitled Page 1. Ko obrađuje izvještaj o sumnji na prevaru?

Direktan pristup izvještajima prijavitelja ima samo Služba za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prevara (SPORP). Vaš će izvještaj biti temeljito proučen i tretiran kao poslovna tajna društva.


2. Kako se obrađuje izvještaj o sumnji na prevaru?

Triglav osiguranje na tom je području postavila striktna pravila koja su zapisana u internim aktima društva te ih ukratko navodimo u nastavku. SPORP po primljenom izvještaju o sumnji u prevaru provodi preliminarnu analizu kojom potvrđuje ili odbacuje sumnju. U slučaju potvrđene sumnje uvodi se istraga u okviru koje SPORP provodi dublje analitičke postupke i ispitivanja, skuplja informacije i proučava dokumente koji su mu na raspolaganju, sve u skladu zakonskim propisima. Rezultat provedene istrage potvrda je prevare ili zaključak da prevaru nije moguće potvrditi. Ako se istražuje sumnja na prevaru izražena za bilo kojeg člana uprave, SPORP je dužan izvještavati neposredno Nadzorni odbor društva.


3. Obrađuje li Triglav osiguranje d.d. svaku prijavljenu sumnju u prevaru?

U skladu sa usvojenim internim aktima, Triglav osiguranje obrađuje svaki primljeni izvještaj o sumnji na prevaru.


4. Kakve prevare mogu prijaviti linijom za prijavu prevara?

Možete prijaviti sve sumnje na prevaru koje se odnose na poslovanje Triglav osiguranja. Pritom se prevarom, prema općoj definiciji, smatra svako namjerno protupravno postupanje u vezi s poslovanjem društva ili pokušaj takvog djela koje je počinjeno s namjerom da se sebi ili nekom drugom prisvoji protupravna imovinska korist, odnosno kojim bi se društvu mogla prouzročiti šteta. Konkretnije, pojedini oblici prevara prije svega proizlaze iz sljedećih postupanja:
  • protivpravnog prisvajanja imovine osiguravajuće kuće (npr. prevare, utaje, zlouporabe položaja ili povjerenja, prevare u osiguranju, zloupotreba internih informacija, odavanje ili neovlašten pristup poslovnim tajnama, neovlaštena uporaba tuđe oznake ili modela i slično),
  • koruptivnih ponašanja (npr. pronevjera ili neovlašteno korištenje tuđe imovine, neovlašteno primanje ili davanje poklona, davanje mita, davanje ili primanje koristi za nezakonito posredovanje i slično),
  • falsifikovanje poslovnih knjiga (npr. falsifikovanje ili uništavanje poslovnih dokumenata, utaja poreza i slično).

5. Što ako ne znam radi li se u određenom slučaju o prevari?

Ako niste sigurni radi li se o eventualnom kaznenom djelu, svoj nam upit, bez konkretnih činjenica o slučaju za koji znate, možete poslati i na e-adresu: sporp@triglav.ba;


6. Kako prijaviti sumnju na prevaru?

Sumnju na prevaru možete prijaviti obrascem pripremljenim u tu svrhu, dostupnim na internetskoj stranici Triglav osiguranja. Obrazac ispunite podacima i informacijama koje imate na raspolaganju, a možete priložiti i dokumentaciju u elektroničkom obliku. Obrazac ispunite detaljno i navedite odgovarajuće činjenice iz kojih zaključujete da se radi o prevari.


Isto tako, svaku sumnju u prevaru možete prijaviti i na:
  • e-adresu: sporp@triglav.ba;
  • telefonski broj: +387 33 252 132;
  • pišite nam poštom: Triglav osiguranje, d.d., Dolina 8, 71000 Sarajevo (navedite "SPORP"); ili
  • dođite lično u kancelariju SPORP-a.

7. Trebam li prilikom prijave sumnje u prevaru ostati anoniman?

Prijave mogu biti anonimne. Ako prevara nije anonimna i predana je u dobroj vjeri, prijavitelju se jamči zaštita od eventualnih odmazdi.
 
Pojedinci
Porodica
Djeca i mladi
Seoska gazdinstva
Preduzeća
Menadžeri
Kupovina nekretnina
Nabavka automobila
Putovanja
Zaposlenje
Poslovna mreža
Rječnik
Donacije i sponzorstva
Pohvale i kritike
ANKETA

Copyright © TRIGLAV Osiguranje, d.d.   Site by: Triglav Osiguranje