Traži: Traži
Change Language
Triglav BH Osiguranje, d.d.
Home Pišite nam Mapa stranice
Savladavanje prevara 
Česta pitanja  
Prijavi prevaru  
 
  Savladavanje prevara  
Untitled Page Nulta stopa tolerancije na prevare u Triglav osiguranju d.d.

U Triglav osiguranju usvojili smo nultu stopu tolerancije na prevare, čime jasno objavljujemo našu predanost aktivnom jamstvu poštenog, odgovornog i zakonitog poslovanja našeg društva. Politika obrane od prevare postavljena je na tri stupa: sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prevara. Triglav osiguranje na tom se području ugleda na uspostavljenu dobru praksu suvremenih tvrtki i djeluje sukladno smjernicama svjetskih organizacija kao što su ACFE i IAIS. Tri stupa obrane od prevara sežu u sve procese djelovanja naše osiguravajuće kuće i omogućuju tretiranje prevara u cjelokupnom širokom spektru poslovanja osiguravajuće kuće.

Za izvođenje zadataka na području prevara u Triglav osiguranju zadužena je Služba za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prevara (SPORP) koja je organizirana kao služba podrške i neposredno podređena Upravi Društva. SPORP u svojem radu obrađuje sve vrste prevara čiji pojedini oblici prije svega proizlaze iz sljedećih postupanja:
  • protupravnog prisvajanja imovine osiguravajuće kuće (npr. prevare, utaje, zlouporabe položaja ili povjerenja, prevare u osiguranju, zlouporaba internih informacija, odavanje ili neovlašteni pristup poslovnim tajnama, neovlaštena uporaba tuđe oznake ili modela i slično),
  • koruptivnih ponašanja (npr. pronevjera ili neovlašteno korištenje tuđe imovine, neovlašteno primanje ili davanje poklona, davanje mita, davanje ili primanje koristi za nezakonito posredovanje i slično),
  • krivotvorenja poslovnih knjiga (npr. krivotvorenje ili uništavanje poslovnih dokumenata, utaja poreza i slično).

Uspostavljanje naprednoga softverskog rješenja za otkrivanje prevara

U TRIGLAV OSIGURANJU planirana je implementacija paketnoga softverskog rješenja za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prevara. Slična rješenja organizacije u cijelom svijetu koriste za uspješno i efikasno otkrivanje i analizu kaznenih djela – i prevara u osiguranju i drugih kaznenih djela pojedinaca ili zločinačkih organizacija.


Uspostavljanje sustava sprječavanja, otkrivanja i istraživanja prevara u Grupi Triglav

Prema usvojenom Planu implementacije sustava sprječavanja, otkrivanja i istraživanja prevara u Grupi Triglav, u svim društvima uspostavljene su službe za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prevara po uzoru na matično društvo. To je prvi korak prema organiziranoj, a time i učinkovitoj borbi protiv prevara na razini Grupe Triglav.


Sudjelovanje zaposlenika u savladavanju prevara

U Triglav osiguranju u tijeku je edukacija za zaposlenike na području sprječavanja i otkrivanja prevara. Edukacija je vrlo značajna za osvješćivanje zaposlenika o negativnim posljedicama prevara i za uspostavljanje te njegovanje kulture nulte stope tolerancije na prevare.
 
Pojedinci
Porodica
Djeca i mladi
Seoska gazdinstva
Preduzeća
Menadžeri
Kupovina nekretnina
Nabavka automobila
Putovanja
Zaposlenje
Poslovna mreža
Rječnik
Donacije i sponzorstva
Pohvale i kritike
ANKETA

Copyright © TRIGLAV Osiguranje, d.d.   Site by: Triglav Osiguranje