Zašto da ugovorim životno osiguranje korisnika kredita?

Ugovaranjem živiotnog osiguranja korisnika kredita obezbjeđujete finansijsku sigurnost za sebe i svoje najbliže jer u slučaju smrti, kritičnih bolesti ili invalidnosti kao posljedice nesretnog slučaja – nezgode, kredit se plaća iz ugovenog osiguranja.