Šta uraditi sa oštećenim stvarima?

Oštećene ili uništene stvari je potrebno  sačuvati u nepromijenjenom obliku do dolaska osiguravača.