Šta se dešava sa policom auto kasko osiguranja kod prodaje vozila?

Prodajom vozila i prenosom vlasništva kasko osiguranje i stečeni bonus automatski prestaje.