Da li obavezno osiguranje automobilske odgovornosti pokriva štetu na mom automobilu?

Na osnovu zaključenog osiguranja automobilske odgovornosti, osiguravač oštećenom nadoknađuje materijalnu (uništenje, oštećenja ili nestanak stvari) i nematerijalnu štetu (tjelesna oštećenja, narušeno zdravlje ili smrt), prouzrokovanu od strane uzročnika zbog upotrebe ili posjedovanja vozila. Štete na automobilu uzročnika pokriva auto kasko osiguranje.