Za siguran let

Smanjite troškove koji bi nastali radi oštećenja zrakoplova.

Svi zrakoplovi (sve vrste letjelica, helikopteri, zmajevi) su izuzetno podložni raznim oštećenjima, kako u toku polijetanja, tako i u toku mirovanja, zato ih je svrsishodno osigurati od mogućih šteta.

Osiguravač osigurava zrakoplov od svih opasnosti te oštećenja za vrijeme trajanja osiguranja, u toku rulanja (premicanje na zemlji, koje se obavlja sa vlastitim motorima ili sa vučom), polijetanja ili mirovanja. Osiguranje pokriva štetu zbog fizičkog gubitka ili oštećenja zrakoplova i troškove koji nastanu zbog vanrednog događaja na osiguranom zrakoplovu.

Osiguravač, s posebnim dogovorom i doplatom, pokriva također i štetu na zrakoplovu, nastalu zbog akrobacija, treninga, takmičenja, komercijalnog korištenja, školovanja pilota, te zbog aviotretiranja poljoprivrednih i šumskih površina sa letjelicama.