Stipendijsko osiguranje

Majke i očevi, bake/nane i djedovi, tetke i stričevi/amidže, kume i kumovi i svi ostali koji bi željeli svojim najmlađima omogućiti finansijsku sigurnost u razdoblju odrastanja i osamostaljivanja, uz pomoć Triglav Osiguranja lakše ćete osigurati sredstva koja će im u budućnosti trebati. Olakšat ćete njihove prve korake u samostalan život, čak i ako ne budu nastavili školovanje.

Stipendijsko osiguranje je istovremeno i osiguranje i štednja. Sklapanjem ovakvog osiguranja štedite ugovoreni broj godina i tako djetetu osiguravate stipendiju, a pri tome ste za sve vrijeme dok plaćate premiju životno osigurani. Za broj godina za koliko želite da dijete prima stipendiju odlučujete se već na samom početku, prilikom sklapanja osiguranja.

 

Za slučaj smrti osigurane osobe u toku plaćanja premije, prestaje se sa plaćanjem premije, a Osiguravač od dogovorenog datuma počinje sa isplatom stipendije. Stipendija se isplaćuje za dogovoreni period i u ugovorenoj visini. To je ujedno bitna prednost stipendijskog osiguranja u odnosu na slične oblike štednje za djecu, npr. u bankama.

 

Detaljan opis osiguravajućih pokrića možete vidjeti u brošuri.