Zdravstvena osiguranja

Ništa nije važnije od vašeg zdravlja. Budite odgovorni prema sebi i svojima, izaberite pravi način za brigu o vašem zdravlju – donesite odluku o njegovoj zaštiti, ugovorite policu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

 

Troškovi ne smiju biti prepreka da si priuštite vrhunsku medicinsku brigu, kakvu zaslužujete.
Dajte prednost vašem zdravlju.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vanbolničko liječenje

Izborom Triglavove police Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vanbolničko liječenje izabrali ste ulaganje u vrhunsku medicinsku uslugu kakvu zaslužujete. Dajte prednost vašem zdravlju.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje lica za slučaj hirurške intervencije (operacija) i osiguranje lica od težih bolesti

Ovo osiguranje ugovara se kao individualno, porodično, kolektivno kao i uz kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja - nezgode.