Velika otpornost u zahtjevnim uslovima

31. 3. 2021

Revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za 2020. godinu

 

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav na sjednici održanoj 30. 3. 2021. godine potvrdio je revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2020. godinu. U uslovima pandemije covid-19 i okruženja niskih kamatnih stopa, Grupa je postigla dobre rezultate. Pokazala je svoju otpornost i finansijsku stabilnost, što potvrđuju i dobivene visoke "A" kreditne ocjene priznatih agencija za kreditni rejting. Upravni i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav predložit će ovogodišnjoj skupštini dioničara, da se dio raspodjeljive dobiti koristi za isplatu dividende, pod ulovom da se Agencija za nadzor osiguranja neće usprotiviti ovom prijedlogu do sazivanja skupštine. Upravni i Nadzorni odbor osiguravajućeg društva procjenjuju da su osnove za isplatu dividende odgovarajuće i u skladu s dividendnom politikom osiguravajućeg društva, predlažu dividendu u iznosu od 1,70 eura bruto po dionici. Ukupan iznos za dividende u iznosu od 38.649.751,60 eura predstavljaće 53-posto udjela u konsolidovanoj neto dobiti osiguravajućeg društva za 2020. u 5-posto dividendnom prinosu.

 

Uspješno poslovanje u 2020. Grupa Triglav je u 2020. godini ostvarila dobit prije oporezivanja od 90,9 miliona eura (indeks 90, u odnosu na 2019., isto u nastavku) i neto dobit od 73,7 miliona eura (indeks 88) te povećala operativni obim poslovanja (rast premije od 4% na 1.234 miliona EUR i povećanje obima imovine klijenata u uzajamnim fondovima i u individualnom upravljanju od 5% na 1.156 miliona EUR). Njeno poslovanje odvijalo se usmjereno na klijente i u skladu sa strateškim usmjerenjima. Novonastala situacija donijela je dodatni zamah za cjelokupnu digitalnu transformaciju poslovanja Grupe, jer je ojačala digitalnu prodaju, uslužne, komunikacijske i distribucijske kanale i alate te povećala digitalnu prisutnost. Zadovoljstvo zaposlenih i klijenata, koje društvo kontinuirano prati, dostiglo je najviši izmjereni nivo u 2020. godini. Sa svojih jedanaest osiguravajućih društava, Triglav zauzima vodeću poziciju u regiji Adria i jedan je od vodećih slovenskih menadžera imovine na tržištu uzajamnih fondova.

 

Finansijska stabilnost. Grupa Triglav je ostala adekvatno kapitalizirana i likvidna, što potvrđuje i ponovno primljena visoka kreditna ocjena "A" od rejting agencija S&P Global Ratings i AM Best. Ocjene imaju stabilne srednjoročne izglede. Profil rizika Grupe nije se značajno promijenio, a adekvatnost kapitala, s vrijednošću 240 posto na kraju 2020. godine, bila je u ciljanom rasponu u skladu s politikom upravljanja kapitalom Grupe.

 

Sprovođenje dividendne politike. Upravni i nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav predlažu ovogodišnjoj skupštini dioničara isplatu dividende u iznosu od 1,70 eura bruto po dionici (skupna vrijednost 38.649.751,60 eura) odnosno 53% posto konsolidovane neto dobiti za 2020. godinu, što je u skladu s politikom dividendi. Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »Drago nam je što možemo ponovo predložiti isplate dividende našim dioničarima. Našu politiku dividendi istakli smo kao atraktivnu za dioničare i održivu za razvoj i rast Grupe Triglav. Na ovaj način želimo da je sprovedemo i ponašamo se u skladu sa stavovima Agencije za nadzor osiguranja. Na osnovu toga formuliran je prijedlog Upravnog i Nadzornog odbora.«

 

Grupa Triglav u Federaciji BiH. Grupa Triglav ojačala je svoju tržišnu poziciju u Bosni i Hercegovini. Triglav Osiguranje, Sarajevo, je 2020. godine povećalo obim obračunate premije za 11 posto na 16,7 miliona eura u odnosu na prethodnu godinu. Premija neživotnih osiguranja smanjila se za 1 posto, dok je u životnim osiguranjima porasla za 36 posto. Triglav Osiguranje, Sarajevo, povećalo je svoj tržišni udio u Federaciji BiH za 0,9 procentnih bodova, na 9,7 posto, i zauzelo peto mjesto (godinu ranije sedmo mjesto). U prvoj polovini 2020. godine osiguravajuća društva Grupe Triglav (Triglav osiguranje, Sarajevo i Triglav osiguranje, Banja Luka) zajedno su ostvarila treće mjesto na tržištu Bosne i Hercegovine među osiguravajućim društvima (šesto mjesto prethodne godine) i povećale svoj tržišni udio za 1,3 procentna boda na 9,0 posto.

 

»Uprkos otežanim uslovima rada, poslovali smo kontinuirano, pouzdano i fokusirani na klijente. Uz angažman svih naših zaposlenika nastavili smo sa premijskim rastom i povećanjem tržišnog udjela uprkos pandemiji«, izjavio je ovom prilikom Edib Galijatović, predsjednik Uprave Triglav Osiguranja, Sarajevo.

 

Godišnji izvještaj Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za 2020. godinu Godišnji izvještaj posvećen je izuzetnoj posvećenosti i solidarnosti zaposlenih u Grupi Triglav, a pored postignutih rezultata iznosi i njihove utiske i svjedočenja. Naslov »Zajedno smo. U svakom trenutku.« sumira internu povezanost Grupe, uključenost u zajednicu i izgradnju dugoročnih odnosa sa dioničarima. Oni su osnova za implementaciju principa održivog poslovanja, na koje se društvo formalno obavezalo krajem godine usvajanjem Obaveze o održivosti. Grupa već dugi niz godina slijedi principe integrisanog izvještavanja. Definiše indikatore održivog razvoja prema međunarodnom GRI GS standardu i povezuje ih sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDG).

 

Godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2020. godinu pripremljen je u PDF verziji u skladu s MAR Uredbom i neslužben je. Zajedno sa službenom verzijom koja je izrađena u ESEF formatu, dostupna je na sljedećim web stranicama na slovenskom i engleskom jeziku. www.triglav.eu, https://letnoporocilo.triglav.eu/2020  i https://annualreport.triglav.eu/2020.

 

 

Triglav Osiguranje Sarajevo

Triglav Osiguranje je dio Grupe Triglav, vodeće finansijsko-osiguravajuće grupacije u jugoistočnoj Europi. Izuzetna poslovnost, efikasnost, te stručnost u obavljanju poslova osiguranja su osnovne odrednice poslovanja Društva. Ostvareni rezultati svrstavaju Triglav Osiguranje sa sjedištem u Sarajevu u grupu najkvalitetnijih osiguravajućih društava na tržištu BiH. Sa više od 250 zaposlenih, 8 podružnica i preko 40 poslovnica, Triglav Osiguranje Sarajevo je u mogućnosti da tržištu na kojom posluje predstavi kompletnu ponudu životnih i neživotnih osiguranja, donoseći pri tome iskustvo sa razvijenih tržišta iz regiona.

 

Grupa Triglav

Grupa Triglav sa svojim znanjem, iskustvom i finansijskom snagom već više od 120 godina opravdava povjerenje klijenata, da će se najbolje pobrinuti za njihovu sigurnost i budućnost. Ključni stubovi poslovanja su osiguranje i upravljanje imovinom. Najveća osiguravajuća i finansijska grupacija u regionu Adria te jedna od vodećih u jugoistočnoj Europi, posluje u šest zemalja i na sedam tržišta na kojima zapošljava preko 5200 ljudi. Triglav grupa zadržava čvrstu finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja, što potvrđuju i visoke ocjene kreditnog rejtinga »A«, od strane dviju priznatih kreditnih agencija. Glavne vrijednosti društva su odaziv, jednostavnost i pouzdanost, a misija je stvaranje sigurnije budućnosti. Sa vizijom usmjerenosti na klijenta, teži dinamičnom razvoju novih načina poslovanja, koji su temelj odgovornog dugoročnog razvoja, profitabilnog i sigurnog poslovanja.

 

Share on Google+