Raskid ugovora

25. 1. 2021

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

RASKID UGOVORA

 

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 02-8614/20  od dana 29. 07. 2020. godine, zaključen sa A&BONUS d.o.o. Obrt- Agencija za poslove zastupanja u osiguranja, Visoko, ul. Kakanjska br.1, osnivača Breščić Azre,  upisan u registru društva za zastupanje u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBIH pod brojem PZFL 308,  a na osnovu Rješenja Agencije za nadzor osiguranja FBiH broj 01-06.4-059-3610/19 od 12.12.2019. godine, se RASKIDA.

 

Share on Google+