Prestanak ugovora

10. 10. 2017

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

PRESTANAK UGOVORA


Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 02-8010/16 od dana 10. 6. 2016. godine, sa društvom za zastupanje u osiguranju SAFE INVEST BH d.o.o. iz Sarajeva, ul. Maršala Tita br. 38/2, upisanim u Registar društava za zastupanje  u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZD 2, prestaje.

Share on Google+