Zrak u radijatoru i druge neugodnosti sa grijanjem

Da li u radijatoru ima zraka ako u njemu šumi, pucketa ili žubori? Često radijator treba samo odzračiti, ali to zavisi od ventila za odzračavanje. Kada morate da pozovete stručnjaka?

Savjetujemo kako da pravilno odzračite radijator i otklonite druge neprijatnosti sa grijanjem.Kvarovi sistema za grijanje po broju slučajeva asistencije nalaze se na drugom mjestu, odmah iza kvarova na vodovodu ili kanalizaciji. Tako kažu u našem Centru za asistenciju i dodaju da je u vezi sa radijatorima najviše poziva zbog curenja vode. Ali problema sa radijatorima može da bude više: mogu da pucketaju, šume, da ne zagrijavaju u potpunosti... U brojnim slučajevima moraćete da potražite pomoć stručnjaka, naročito ako živite u stambenom bloku. Mada neke probleme možete da riješite i sami, na primjer zrak u radijatorima.

Pogledajmo najčešće probleme koji mogu da se jave kod kuće kada je riječ o radijatorima.

U radijatoru pucketa

Radijatori se prilikom zagrijavanja šire, a prilikom hlađenja skupljaju, i to aluminijumski više nego čelični ili liveni. Zbog toga nastaju mala pomjeranja koja izazivaju pucketanje. Kod rebrastih radijatora nastaju širenja između pojedinih elemenata koji se ne zagrijavaju ravnomjerno.

Pucketanje u radijatoru ukazuje samo na to da se temperatura radijatora mijenja. To nije znak da nešto nije u redu.

Ako vam pucketanje smeta, pobrinite se za to da temperatura vode za grijanje bude što ravnomjernija, dakle da automatska temperaturna regulacija grijanja radi u skladu sa spoljašnjom temperaturom.

U radijatoru šumi

Zapravo šumi u ventilu radijatora, i to onda kada je brzina protoka vode za grijanje kroz ventile prevelika. To je posljedica prevelike razlike u pritisku prije i poslije ventila. Obično se to dešava u nižim spratovima starijih višestambenih zgrada, gdje je distribucija grijanja regulisana usponom.

Ovaj šum možete otkloniti zamjenom ventila radijatora koji mora da bude dinamički podesiv. Najbolja je kombinacija termostatskog ventila radijatora i regulatora diferencijalnog pritiska.

Ovu grešku najbolje je otkloniti za cijelu zgradu hidrauličkim balansiranjem distributivnog sistema.

Dio radijatora je topao, a drugi dio je hladan

U sistemu grijanja voda je ta koja prenosi toplotu od kotla do radijatora. Ako u dijelu radijatora voda ne kruži, taj dio se ne zagrijava. Uzroka tome može da bude više:

  • Hladan gornji dio radijatora i topao donji dio znači da u radijatoru ima vazduha. To je znak da ga morate odzračiti.
  • Ako je po vertikali dio radijatora oko ventila topao, a na svim drugim mjestima hladan, to znači da je udaljeni dio radijatora začepljen i da se u njemu nakuplja talog. Najprimjerenija mjera je da se talog trajno ukloni iz cjelokupnog sistema grijanja.
  • Topao gornji dio radijatora i hladan donji dio znači da je protok vode kroz radijator veoma mali. Vjerovatno je termostatski ventil zatvoren ili pokvaren. Ako je ipak u prostoriji dovoljno toplo, grijanje je adekvatno i nemojte se opterećivati temperaturom radijatora.
  • Neravnomjerno zagrijan radijator može uticati i na tačnost mjerenja i na plaćanje grijanja prema stvarnoj potrošnji. Obično na vašu štetu.


U radijatoru žubori

Žuborenje ili ključanje u radijatoru javlja se prilikom dvofaznog toka (voda i vazduh) u cijevima ili radijatorima. Nestaće ako cjelokupna instalacija, uključujući i radijatore, bude odzračena i sistem ispravno napunjen.

Prije i nakon odzračavanja provjerite pritisak u sistemu i po potrebi dopunite ga vodom.

Žuborenje u radijatoru može da bude znak da je u njemu zrak, a cirkulaciona pumpa je tako snažna da vodu uprkos tome šalje u radijator. Tada voda za grijanje u radijatoru pada kao vodopad, što može da smeta. I u ovom slučaju pomaže odzračavanje.

Zrak u radijatoru: kako ga ispravno odzračiti?

Ako nije uređeno automatsko odrzračavanje, vazduh može da se nakupi na gornjoj strani radijatora i ometa grijanje. Zrak možete da uklonite kroz ventil za odzračavanje na radijatoru.

Za odzračavanje su u radijatore ugrađeni ventili za odzračavanje ili slavine. Neki ventili za odzračavanje otvaraju se ključem, rukom ili otvaračem. U nekim zgradama ventili za odzračavanje nalaze se samo na radijatorima na najvišim spratovima, pošto na nižim spratovima obično nema mogućnosti da se u radijatorima prikuplja vazduh.

Za odzračavanje vam je potreban ključ za odzračavanje ili odvijač (u zavisnosti od tipa ventila za odzračavanje), mala posuda i krpa.

  • Ako je moguće, isključite cirkulacionu pumpu i sačekajte da se tok u instalaciji smiri.
  • Postavite posudu ispod otvora vantila za odzračavanje i blago odvijte ventil ključem. Čućete izlaženje zraka.
  • Kada vazduh prestane da šišti i pojave se kapi vode, zavrnite ventil za odzračivanje i krpom obrišite šta je vlažno.
  • Prije nego što uključite cirkulacionu pumpu, pogledajte da li je pritisak vode u instalaciji dovoljan i ako nije, dopunite sistem.

Ako je na radijatoru ugrađena slavina za ručno odzračavanje radijatora, postupak je isti, mada u tom slučaju alat nije potreban.

Radijator curi

Na kraju spomenimo i najveći problem koji možete da imate sa radijatorima a to je da počnu da puštaju vodu.

Uz redovno održavanje a naročito sa kvalitetnom vodom za grijanje, radijatori imaju dug radni vijek. Liveni mogu da traju i duže od 40 godina, aluminijumski 30 godina, a radijatori od čeličnog lima 20 godina. Radni vijek skraćuje loše održavanje, agresivna voda za grijanje ili prečesto pražnjenje sistema za grijanje.

Najčešći uzrok za curenje radijatora jeste korozija. Na koroziju su najosjetljiviji čelični radijatori, pločasti ili rebrasti. Ventili radijatora počinju da puštaju vodu zbog kvara na zaptivačima.

Do curenja može da dođe i uslijed dotrajalih zaptivača kod rebarnih radijatora. U tom slučaju ne treba mijenjati radijatore već je dovoljno da zamijenite sve zaptivače.

Šta učiniti ako iz radijatora curi voda? 

Zatvorite gornji i donji ventil radijatora, obrišite mokar pod i postavite posudu koja će zadržati preostale kapi.

Ako živite u stambenom bloku, o tome nužno morate da obavijestite upravitelja i da se što prije pobrinete za zamjenu ili popravku radijatora kao i za sanaciju natopljenih podnih obloga. Ako je potrebno, u isto vrijeme zamijenite i ventile radijatora.

Uvijek kada poželite da vršite intervencije na zajedničkim prostorijama, građevinskim elementima ili instalacijama, najprije se posavjetujte sa upraviteljem.

Radijatorsko grijanje u stanovima višestambene zgrade obično je dio zajedničkog toplovodnog uređaja i na njemu ne smijete samoincijativno da vršite intervencije čak i kada za interveniciju snosite cjelokupan trošak.

Nakon zamjene radijatora pobrinite se da vam zamijene odnosno preprave i mjerače potrošnje jer inače potrošnja energije neće biti evidentirana i račun za grijanje će vam se vanredno povećati.

Prilikom kvarova na sistemu za grijanje pomaže i asistencija u domu

Triglav Osiguranje u sklopu asistencije doma obezbjeđuje i pomoć u slučaju da vam se pokvari sistem za grijanje. Ovdje spadaju i problemi sa radijatorima, a prije svega curenje radijatora.

Asistencija doma brine za otklanjanje problema u pojedinačnom stanu, i to u slučaju iznenadnog i neočekivanog događaja. Ako je riječ o problemu koji na bilo koji način utiče na cjelokupan haustor, može da pokuša da ga barem privremeno riješi kako ne bi došlo do još veće štete. Dalje se sve zajedno rješava sa upraviteljem.

Kvarovi sistema za grijanje po broju slučaja nalaze se na drugom mjestu iza kvarova na vodovodu ili kanalizaciji.

Ako vaš radijator pušta vodu, može da napravi i štetu u stanu, da uništi parket i sl. Od takvih slučajeva možete da se osigurate Paketnim osiguranje stana, kojim je pokriveno i izljevanje vode.

Complementary Content
${loading}