Kada se nađete u magli

Provjerite kako sigurno voziti za vrijeme magle.

Magla je jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nesreća. Saznajte na šta trebate obratiti pažnju po maglovitom vremenu.

Magla smanjuje vidljivost učesnika u saobraćaju, a pod njenim utjecajem su i ceste klizavije, te je rizik od saobraćajnih nesreća povećan. Bitno je da u slučaju magle reagujuete brzo i pravilno.
Kako i gdje se pojavljuje magla

Magla je zapravo oblak koji dodiruje površinu zemlje. Vlaga koja isparava i diže se iz zemljine površine hladi se i kondenzira i mi je vidimo kao maglu. Za njenu pojavu je neophodna visoka vlažnost zraka. Zato ćete maglu čestu vidjeti u blizini izvora vode i na drugim mjestima gdje je u zraku puno vlage.

Vožnja u magli

Kada vas magla iznenadi na cesti, slijedite nekoliko korisnih savjeta za sigurnu vožnju:

  • Smanjite brzinu i prilagodite je uslovima na cesti. Pri vidljivost do 50 metara vozite najviše 50 km/h i održavajte odgovarajući sigurnosni razmak.
  • Ne koristite duga svetla. Prejako svjetlo se u magli odbija, tako da vas lako može zaslijepiti. Upalite prednje i zadnje maglenke. Važno je da vi vidite gdje vozite, a i da budete viđeni. Kada se vidljivost poboljšava, isključite zadnje maglenke da ne zaslijepite vozilo iza sebe.
  • Ne palite zadnje maglenke, ako se iza vas na maloj udaljenosti nalazi drugo vozilo (npr. u koloni).
  • Izbjegavajte naglo kočenje ili manevrisanje, jer cesta radi magle može biti klizava ili mokra.
  • Posebno budite oprezni u dijelovima gdje je u toku održavanje ceste, radi magle jako je teško raspoznati znakove.

Oprez u planinama

Magla je jedan od najčešćih faktora koji mogu smanjiti vidljivost u planinama. U magli ćete se još teže orjentisati jer se smanjuje broj orijentira (oznake, ceste, potoci) koji vam mogu pomoći da se snađete.

Ako vas na planini iznenadi magla, najbolje je da:

  • se krećete isključivo uz linijske objekte kao što su ceste, potoci i rijeke, a neizražajni teren pokušajte izbjeći;
  • koristite markirane staze (ako su dostupne);
  • obratite pažnju na oznake, da ne skrenete sa puta;
  • pažljivo pratiti obližnji teren (koliko ga vidite), svoj pravac kretanja i pređenu udaljenost.

Ako ne možete pratiti put ili neki drugi pouzdani linijski objekat, obavezno koristite kompas. Pratite gdje se nalazite, kuda se krećete da ne pređete u pogrešan smijer.Complementary Content
${loading}