Automobilska osiguranja: Dobro je znati

Da li znate u kojim slučajevima nemate pravo na naknadu štete po automobilskim osiguranjma.


Po osnovu obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, nemate pravo na naknadu štete:

 1.  ako ste vi prouzrokovali štetu;
 2.  za stvari koje su vam povjerene na prevoz ili čuvanje;
 3.  za štetu nastalu pri prevozu nuklearnih ili drugih radioaktivnih materijala;
 4.  ako je šteta nastala učestvovanjem na trkama kojima je cilj postizanje najveće brzine;

Kada gubite prava iz osiguranja – osiguranje automobilske odgovornosti?

 1.  ako se lica prevoze na mjestu koje nije predviđeno za prevoz lica;
 2.  ako vozilom upravlja lice bez odgovarajuće vozačke dozvole;
 3.  ako ste upravljali vozilom pod utjecajem alkohola, droge ili narkotika. Smatra se da je vozač pod uticajem alkohola ako je udio alkohola u krvi 0,5 promila i više i ako se nakon saobraćajne nezgode odbije podvrgnuti ispitivanju alkoholiziranosti.

U kojim slučajevima gubite pravo na odštetu na osnovu kasko osiguranja?

 1. ako vozilom upravlja lice bez odgovarajuće vozačke dozvole za dotično vozilo;
 2. ako ste upravljali vozilom pod utjecajem alkohola, droga i drugih narkotika. Smatra se da je vozač pod uticajem alkohola ako je koncentracija alkohola u organizmu viša od zakonom dozvoljene;
 3. ako ste štetu prouzrokovali namjerno ili prevarom;
 4. ako usljed grube nemarnosti kršite važeće saobraćajne propise, kao što je:

           - svjesni prolazak na znak crvenog svjetla na semaforu,
           - vršite preticanje na mjestu na kojem to nije dozvoljeno,
           - vozite brzinom koja je 100% viša od dozvoljene na tom dijelu puta.

      5. ako nakon ostvarenog rizika krađe vozila niste u mogućnosti predočiti set originalnih ključeva dotičnog vozila.


Complementary Content
${loading}