Nakon završetka 42. Skupštine dioničara Zavarovalnice Triglav

31. 5. 2017

Za isplatu dividende 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po dionici

 

Na 42. skupštini dioničara Zavarovalnice Triglav dioničari su podržali prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se za dividendu namijeni dio bilansne dobiti u visini od 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po dionici. Skupština dioničara upoznata je s godišnjim izvještajem za 2016. godinu, dala je razrješnicu Nadzornom odboru i Upravi društva za poslovnu godinu 2016. i imenovala je nove članove Nadzornog odbora kao predstavnike dioničara.

 

Na skupštini Zavarovalnice Triglav dioničari su podržali prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva o upotrebi bilansne dobiti za 2016. godinu. Za dividendu je određen dio bilansne dobiti u visini od 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po dionici, što predstavlja 69 % konsolidovane čiste dobiti Grupe Triglav za 2016. godinu. Usvojeni prijedlog podjele bilansne dobiti Zavarovalnice uzima u obzir postojeće i očekivano kretanje adekvatnosti kapitala Grupe prema kapitalnim modelima S&P i Solventnost II kao i prema smjernicama Grupe Triglav.

Uspješno poslovanje Grupe Triglav u 2016. godini

Uprava i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav upoznali su dioničare s godišnjim izvještajem Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za poslovnu godinu 2016. U skladu sa strateškim usmjerenjima Grupa je uspješno očuvala finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja. Grupa je 2016. godinu završila s dobiti višom od planirane, zadržala je vodeću poziciju na slovenačkom tržištu i u regionu Adria i već po drugi put zaredom ostvarila rast premija i dobila poboljšanje rejtinga (iz »A-» na »A«).

Čvrsti temelji za buduće poslovne rezultate

Skupština dioničara je Upravi i Nadzornom odboru Zavarovalnice Triglav dala razrješnicu za poslovnu godinu 2016. Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, je izjavio: »Zahvaljujem dioničarima na iskazanom povjerenju. Poslovanje Grupe Triglav u protekloj godini bilo je dobro, posebno ako se uzmu u obzir zahtjevne prilike na finansijskim tržištima i visok stepen konkurentnosti na našim osiguravajućim tržištima. Društvo će na ovim temeljima i uzimajući u obzir kriterije politike upravljanja kapitalom moći da isplati srazmjerno visoku dividendu. U 2017. godinu ušli smo s novom strategijom, postavivši tako čvrste temelje za uspješno poslovanje u budućnosti u pravcu savremene, inovativne i dinamičke osiguravajuće-finansijske grupe«.

Nova imena u Nadzornom odboru

Vlasnici su na skupštini imenovali nove članove Nadzornog odbora, jer 12. 6. 2017. ističe mandat dosadašnjim članovima Nadzornog odbora, predstavnicima dioničara i to Dubravku Štimcu, Mariju Gobbu, Gregoru Roku Kastelicu, Rajku Stankoviću i Matiji Blažiču. Skupština je za nove članove Nadzornog odbora Zavarovalnice Triglav kao predstavnike dioničara imenovala Natašu Damjanovič, Žigu Škerjanca, Marija Gobba, Andreja Andoljšeka i Milana Tomaževiča. Njihov mandatni period počinje da teče 13. juna 2017.

 

 

Share on Google+