Prijava štete po osnovu auto kasko osiguranja

3. 4. 2018


 

Koji ključni podaci su potrebni osiguravajućoj kući prilikom prijave štetnog događaja u slučaju kasko osiguranja vozila.
 

Prouzrokovali ste manju saobraćajnu nezgodu. Pozvali ste policiju. Ispunili ste Europski izvještaj o nezgodi. Vaše osiguranje od automobilske odgovornosti pobrinuće se za vozilo sa kojim ste se sudarili. Mada, i na vašem vozilu je nastala šteta. To možete da pokrijete ukoliko imate ugovoreno auto kasko osiguranje. Pogledajmo koje podatke od vas zahtijeva obrazac potreban za prijavu štete.

Ispunjavanje obrasca

Sa našim procjeniteljima provjerili smo šta su ključni podaci koji su vam potrebni kako biste brzo i jednostavno ispunili obrazac Prijava štetnog događaja iz kasko osiguranja vozila.
 

Ključni podaci su oni bez kojih osiguravajuće društvo uopšte ne može da pokrene rješavanje odštetnog zahtjeva. To su prije svega:

  • podaci o osiguraniku,
  • podaci o osiguranom vozilu,
  • mjesto i vrijeme nastanka štetnog događaja,
  • podaci o uzroku štetnog događaja.

Ukoliko ove podatke ne budete naveli u cjelosti, osiguravajuće društvo će vas najprije pozvati da dopunite prijavu štetnog događaja. Ukoliko budete izostavili neki od drugih (manje) važnih podataka, osiguravajuće društvo će podatke koji nedostaju dobiti u toku rješavanja predmeta.
 

Često je potrebno da se sačeka neko vrijeme i na dobijanje policijskog zapisnika.
 

Činjenica je da odgovarajućim dokazima moraju biti utvrđene sve okolnosti štetnog događaja, a za njihovo prikupljanje često je potrebno duže vrijeme, što može da znači malo duže rješavanje štetnog predmeta. Osiguravajuće društvo ne može utjecati na to.

JMBG

Obrazac sa imenom i prezimenom kao i adresom osiguranika odmah zahtijeva i JMBG. Vjerovatno se pitate zašto.
 

JMBG je obavezan podatak jer omogućava nesumnjivu identifikaciju primaoca naknade iz osiguranja. Ne želite da naknadu iz osiguranja koja pripada vama osiguravajuće društvo isplati nekom drugom.
 

Primjera radi: neko se jednom predstavi kao Dino, drugi put kao Edin. Vjenčanjem se mijenjaju ili dodaju prezimena. Otac i sin sa istim imenom i prezimenom na istoj adresi. Može da se javi i greška prilikom ispunjavanja obrasca, da nedostaje slovo ili dijakritički znak, ime nije napisano čitko, mogli bismo dalje da nabrajamo.
 

Pomoću JMBG, naknada iz osiguranja biće isplaćena licu kojem s obzirom na policu osiguranja ona i pripada.

Podaci o osiguranom vozilu

U obrascu zahtijevamo podatke o osiguranom vozilu i o osiguranju kojim je pokrivena nastala šteta. Sve ove podatke naći ćete na polici kasko osiguranja koju ste ugovorili za svoje vozilo.
 

Tu su potrebni i broj police i trajanje osiguranja, kao i poslovnica u kojoj ste policu ugovorili.

 

Ukoliko nemate podatke o polici kasko osiguranja jer ne možete da je nađete, podatak o osiguranju i obimu pokrića, osiguravajuće društvo će potražiti u svojoj evidenciji i to neće utjecati na isplatu naknade iz osiguranja.

Kontakt podaci

Naši procjenitelji kažu da na obrascu često nedostaju podaci za kontakt kao što su adresa e-pošte i broj telefona. Ukoliko nema ovih podataka, rješavanje štetnog predmeta može da se oduži kada procjenitelj stranci mora da se obraća pisanim putem preko pošte.
 

Zato svakako navedite barem jedan od ova dva podatka, ako ne i oba.

Podaci o vozaču

Procjenitelji prije isplate naknade moraju da utvrde sve okolnosti događaja. Zato moraju da imaju podatke o vozaču koji nije nužno osiguranik, kako bi se sa njim po potrebi obavili dodatni razgovori i tako se dobilo više informacija pored onih koje je obezbijedila policija.
 

Utvrđivanje vozača vezano je i za uslove osiguranja gdje je određeno u kojim slučajevima nema pokrića. Na primjer, ako vozač nije imao važeću vozačku dozvolu ili je vozaču privremeno bila oduzeta vozačka dozvola i sl.

Sve o štetnom događaju

Možda vas zanima zašto ponovo morate da opisujete događaj, kada ste to sve već zabilježili u Europskom izvještaju o saobraćajnoj nezgodi?
 

Naši procjenitelji kažu da je to zato što su opisi događaja na tom obrascu previše šturi. Obrazac ne nudi ni odgovarajući prostor za opis, a za jasno objašnjenje štetnog događaja potrebno je što više informacija.
 

Kažu i da prilikom opisa događaja zapišete sve čega se sjetite i po potrebi sačinite skicu događaja. Nisu uvijek svi podaci koji su predviđeni na obrascu ključni za isplatu naknade iz osiguranja.
 

Procjenitelj svakako prosuđuje o tome da li ima dovoljno podataka za potvrdu isplate ili su mu potrebne dodatne informacije.

Odgovornost za štetni događaj

Definišite svoju odgovornost jer to utiče na procjenu procjenitelja koji na osnovu dokaza i svjedoka moraju da ustanove sve okolnosti događaja. Vaše stanovište je ključno iako ga procjenjuje i procjenitelj odnosno pravnik kako bi utvrdio da ga potkrijepljuju sakupljeni podaci.

Uviđaj saobraćajne nezgode

U općim uvjetima kasko osiguranja zapisano je da policija mora da obavi uviđaj štetnog događaja, ukoliko želite da ostvarite pravo na odštetu nastale štete. Vaša dužnost je zato da o saobraćajnoj nezgodi odmah obavijestite policiju, a policija kasnije odlučuje o tome da li će slučaj tretirati ili ne. Ali o događaju svakako mora da bude upoznata.

Vožnja pod utjecajem alkohola, opojnih sredstava

Obzirom na zapisano u općim uvjetima, na odštetu nećete imati pravo ukoliko saobraćajnu nezgodu prouzrokujete pod utjecajem alkohola ili drugih supstanci (opojnih droga, psihoaktivnih supstanci i sl.).

 

Zato je ova izjava važna, i ukoliko ne odgovorite na ovo pitanje, postupak će biti obustavljen. Procjenitelj će morati da sačeka na zapisnik policije odnosno da zahtjeva druge – dodatne dokaze. Ukoliko odgovorite, postupak teče naprijed, a u pozadini se odvija provjera tačnosti podataka.

Da li je vozilo ranije već bilo oštećeno?

Ovo nije podatak koji bi bio ključan za rješavanje štetnog predmeta. Ali olakšava posao procjenitelju ako odmah navedete podatke o prošlim štetnim događajima koji su vam poznati. Za neke prošle događaje osiguravajuće društvo zna, ali ne nužno sve.
 

Prilikom popisa štete koji obavi procjenitelj, on može da utvrdi koje su štete stare što može da promijeni postupak popravke. Ukoliko procjenitelj ustanovi da je vozilo bilo od ranije oštećeno, isplata može da bude samo djelimična ili da je uopšte i ne bude.
 

Recimo, u nezgodi je oštećen branik na desnoj strani, a prilikom pregleda se ustanovi da je već od ranije oštećen i sa lijeve strane.Procjenitelj prilikom pregleda vozila utvrđuje da stranka oštećenje od prethodne nezgode još uvijek nije sanirala.

Informacije o saučesnicima

Ove informacije osiguravajuće društvo zahtijeva zbog povezivanja sa mogućim drugim zahtjevima kao što su osiguranje od automobilske odgovornosti za drugog učesnika, osiguranje vozača, osiguranje u slučaju nezgode i sl.

Opis štete na vozilu

Ovdje morate da označite dio na kome je nastala šteta iz konkretnog događaja. Ovo pomaže procjenitelju da zna šta može da očekuje i gdje se sve oštećenja nalaze.
 

Vozilo može da bude oštećeno i na drugim djelovima, a da ta oštećenja ne želite da uzmete u obzir odnosno želite da ih prikažete u različitim štetnim događajima. Događa se i to da osiguranik prilikom prijave štete iz saobraćajne nezgode prijavi i staru štetu koja je nastala iz nekog drugog događaja. Takav slučaj i posljedice već smo opisali.
 

Procjenitelj će svakako i sam obaviti pregled i ustanoviti obim štete.

Pregled oštećenih stvari je ključan

Pregled vozila odnosno oštećenja na vozilu je osnovni uslov da procjenitelji uopšte mogu da procijene visinu naknade iz osiguranja. Sve dok ne znaju šta je oštećeno i koliko, ne mogu ni da znaju koji dijelovi će morati da se mijenjaju, a koji samo da se poprave i kakav će biti obim štete.

Osigurano prema drugoj polici

Osiguravajuće društvo mora da zna ako je oštećeno vozilo osigurano i kod neke druge osiguravajuće kuće. Zaista je malo vjerovatno da bi neko ugovorio dva kasko osiguranja za isto vozilo (ali ni to nije nemoguće).
 

Možda neko pomisli da bi mogao da ostvari pravo na odštetu prema kasko osiguranju, a u isto vrijeme i na osnovu odgovornosti kod nekog drugog osiguravajućeg društva.
 

Zakon o osiguranju inače donosi „zabranu bogaćenja“, kako se to naziva u stručnom žargonu. To znači da isplaćena naknada iz osiguranja ni u kom slučaju ne može da bude viša od onoga koliko je iznosila stvarna šteta osiguranika.
 

Ukoliko osiguravajućem društvu prešutite postojanje dvostrukog osiguranja, to se računa kao krivično djelo prevare osiguranja.
 

Osiguravajuća društva će se međusobno dogovoriti koje će od njih preuzeti rješavanje štetnog predmeta. Vi ćete dakle u vezi sa štetnim predmetom sarađivati samo sa jednim osiguravajućim društvom, a oni će će se međusobno dogovoriti kako će na kraju podijeliti povrat štete.

Šta se dešava kada predate prijavu štete?

Počinje postupak rješavanja predmeta. Osiguravajuće društvo će najprije vaš štetni predmet unijeti u svoj informacioni sistem, provjeriće police osiguranja i po kompletiranju predmeta odrediće lice (procjenitelja), koje će u ime osiguravajućeg društva rješavati štetni predmet.
 

Obično to lice u toku rješavanja predmeta stupa u kontakt sa vama. Daće vam dalja uputstva odnosno dogovoriće se sa vama kako će se štetni predmet rješavati.
 

Ključno je da štetni događaj što prije prijavite i sačuvate dokaze. Veoma je preporučljivo da već prilikom prijave priložite neke fotografije štete.
 

Ukoliko budete imali pitanja prije prijave štete, preporučujemo da se obratite svom zastupniku odnosno onoj osobi koja je u ime osiguravajuće kuće sa vama ugovorila policu osiguranja.

 

Da li mislite da će vam ovaj savjet dobro doći ako se nađete u sličnoj situaciji? Onda ne smijete propustiti još savjeta koje pripremamo za vas.
 

Prijavite se na naš Newsletter kako bi redovno na vašu e-mail adresu stizali savjeti koje spremamo za vas.

 

Share on Google+