Malus

1. Doplatak na premiju ugrađen u cjenik koji osiguravač obračunava osiguraniku za individualan nepovoljan odnos premije i šteta; povišenje premijske stope osiguraniku za idući period.
2. U osiguranju motornih vozila, suprotno od bonusa, malus je kazna u obliku povećanja premije u idućem osiguravajućem periodu za osiguranike koji su u određenom osiguravajućem razdoblju imali štetu ili ostvarili negativan odnos između uplaćene premije i isplaćenih šteta.