Dobrovoljno osiguranje

Osiguranje koje se sklapa slobodnom odlukom ili dogovorom između osiguravača i osiguranika, i ne postoji zakonska obaveza niti prisila njegovog sklapanja.