Bonus

Poseban popust ugrađen u cjenik koji se daje osiguraniku koji kroz određeno razdoblje osiguranja nije imao štete, ili mu je omjer između uplaćene premije i isplaćenih šteta povoljan. Obračunava se godišnje u postotku, kod plaćanja premije.