U 2018. godini planirana je viša dobit prije oporezivanja od planirane za 2017

22. 12. 2017

Plan poslovanja Grupe Triglav za 2018. godinu 

 

Grupa Triglav je predstavila planove za 2018. godinu. Grupa planira dobit prije oporezivanja u iznosu između 80 i 90 miliona eura, konsolidovanu bruto premiju osiguranja višu od 1 milijarde eura i kombinovani količnik na povoljnoj visini od oko 95 %. Poslovanje će se u 2018. godini prema predviđanjima odvijati u boljim makroekonomskim prilikama u regionu, a istovremeno može da se očekuje povećana konkurentnost tržišta osiguranja i nastavak smanjenja prihoda od investicija zbog niskih kamatnih stopa. Grupa Triglav će i dalje dosljedno da sprovodi strategiju 2017-2020 u pravcu svoje vizije da dinamički razvija nove načine poslovanja, što je osnov odgovornog dugoročnog razvoja, te da i dalje posluje profitabilno i bezbjedno.

 

Grupa Triglav, vodeća osiguravajuće-finansijska grupa u Sloveniji i u regionu Adria, nastaviće u 2018. godini sa striktnim sprovođenjem svoje strategije 2017-2020. Grupa očekuje da će na području osiguranja njeno poslovanja biti pod uticajem poboljšanih makroekonomskih prilika u regionu, koje će istovremeno pokrenuti još oštriju konkurenciju na njenim tržištima osiguranja. S obzirom na izglede u 2018. godini nastaviće se nepovoljne prilike na finansijskim tržištima s niskim kamatnim stopama.

 

Poslovanje Grupe ostaće u 2018. godini finansijski čvrsto i profitabilno. Grupa očekuje zadržavanje visokih kreditnih rejtinga »A« od strane obje priznate rejting agencije. Bruto dobit Grupe planirana je u visini između 80 i 90 miliona eura (plan za 2017. je između 70 i 80 miliona eura).

 

U djelatnosti osiguranja Grupa Triglav će i dalje jačati svoje jake konkurentske prednosti, sprovodiće odgovarajuću tržišnu strategiju i prilagođavati prodajne aktivnosti i prodajne kanale potrebama svojih klijenata i posebnostima pojedinih tržišta. Grupa za 2018. godinu planira više od 1 milijarde eura fakturisane konsolidovane bruto premije osiguranja (plan za 2017. je oko 930 miliona eura). Na području masovnih štetnih događaja očekuju se slični trendovi kao i proteklih godina, te je stoga važno da Grupa brižno čuva odgovarajuću zaštitu kroz reosiguranje. Kombinovani količnik Grupe Triglav planiran je na povoljnoj visini od oko 95 %, što je njegova prosječna ciljna strateška vrijednost. S obzirom na nepovoljno finansijsko okruženje, Grupa planira niže prihode od svog portfolija ulaganja u dionice. Investicijska politika ostaće praktički neizmijenjena i usmjerena u prioritetno utvrđivanje bezbjednosti i likvidnosti uz postizanje odgovarajuće profitabilnosti.

 

U okviru upravljanja imovinom Grupa će da slijedi strateška usmjerenja povećavanja obima sredstava u upravljanju klijenata iz naslova neobavezne štednje i učinkovitog upravljanja imovinom na nivou čitave Grupe.

 

Andrej Slapar, presjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, je izjavio: »Za 2018. godinu smo zacrtali ambiciozne ciljeve, planiramo višu premiju i višu bruto dobit u odnosu na planove za 2017. Uzeli smo u obzir predviđene prilike za naše poslovanje, a prvenstveno energiju ekipe i više od 5000 saradnika Grupe Triglav, koji predano i dosljedno provode cjelokupan splet strateških aktivnosti određenih do 2020. godine. Slijedeću godinu vidimo kao važan korak u pravcu naše vizije da dinamički razvijamo nove načine poslovanja, koji su temelj našeg odgovornog dugoročnog razvoja te da ujedno poslujemo profitabilno i bezbjedno.«

 

Share on Google+