Raskid ugovora

18. 12. 2018

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

RASKID UGOVORA

 

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 01-11209/17  od dana 19. 07. 2017. godine, zaključen sa Djelatnost srodna obrtu-usluge zastupanja u osiguranju „CERTUS“ ul. Pašage Mandžića br. 25, Tuzla, vlasnika Makar Damira upisanim u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem 579, se raskida.

Share on Google+