Prestanak ugovora

7. 5. 2018

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

PRESTANAK UGOVORA

 

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 01-2617/17 od dana 03.05.2017. godine, zaključenim sa Agencija Kasko za zastupanje u osiguranju, Zenica, ul. Dr. Mehmeda Spahe br. 5/b, osnivača Kulušić Mugdina, upisanim u Registar društava za zastupanje  u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem ZFL 484, smatra se raskinutim.

 

Share on Google+